3,75 PROSENT: Investorene i undersøkelsen til Malling & Co tror prime yield i Oslos CBD vil holde seg flatt på 3,75 prosent. Foto: Shutterstock.
3,75 PROSENT: Investorene i undersøkelsen til Malling & Co tror prime yield i Oslos CBD vil holde seg flatt på 3,75 prosent. Foto: Shutterstock.

Frykter ikke yieldoppgang

Eiendomsinvestorene ser for seg flat yieldutvikling i tiden fremover.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en undersøkelse som Malling & Co gjennomfører hos ulike eiendomsinvestorer. Gjennom de seneste 2,5 årene har Malling & Co gjennomført en kvartalsvis undersøkelse blant en gruppe eiendomsinvestorer, med spørsmål om hva yielden er i dag og hvor de venter den går i ulike eiendomssegment. Respondentene har også svart på spørsmål om deres eksponering i eiendom og i de ulike segmentene.

Malling & Co mener det mest interessante i investorenes svar i undersøkelsen er at de mener at prime yield vil holde seg relativt flatt fra dagens 3,75 prosent. Næringsmegleren viser til at for ett år siden var forventningene hos flesteparten av makroøkonomene og markedsaktørene at rentene skulle stige mot et mer «normalt» rentenivå.

Undersøkelsen til Malling plukker også opp investorenes skift i markedssyn tidlig. «Veldig tidlig i undersøkelsesperioden, og langt tidligere enn mediene og andre begynte å ta opp de strukturelle endringene som slo inn over norsk retailsektor, så vi data som støttet opp om at noe var på vei til å skje i retailsegmentet», skriver Malling og viser til at forventningene om prime yield i retail nå er et halvt prosentpoeng høyere enn de historisk lave anslagene på 3,50 prosent.

Investorene som har svart i undersøkelsen er fortsatt mer interessert i å øke eksponeringen innenfor næringseiendom enn å redusere den. 70 prosent av respondentene sier at de planlegger å være netto kjøpere de neste 12 månedene. Innenfor kontorsegmentet planlegger 85 prosent av eiendomsinvestorene i undersøkelsen å være netto kjøpere.