Aktuelt:

SER MULIGHETER: Daglig leder Lene K. Westeng i Resirqel og daglig leder Ståle Nistov i Franzefoss Gjenvinning skal få til ombruk i industriell skala.
SER MULIGHETER: Daglig leder Lene K. Westeng i Resirqel og daglig leder Ståle Nistov i Franzefoss Gjenvinning skal få til ombruk i industriell skala.

Franzefoss går inn i Resirqel

Et strategisk samarbeid mellom Franzefoss og ombruksselskapet Resirqel har ambisjoner om å legge til rette for industriell satsing på ombruk av byggematerialer.

Publisert

– Vi har fulgt hverandre lenge, og innledet i 2021 en dialog om samarbeid. Som landsdekkende aktør, med langsiktige eiere og en sterk industriell infrastruktur, er Franzefoss Gjenvinning en solid og viktig partner i vår videre satsning, sier daglig leder Lene K. Westeng i Resirqel.

Franzefoss har gått inn på eiersiden i ombruksselskapet gjennom en rettet emisjon. Nå skal Resirqel videreutvikle selskapets tjenester og etablere flere konsepter i markedet.

– Resirqel består av et solid team med ledende kunnskap om ombruk av byggematerialer. De har kompetanse på å realisere ombruk, har etablert seg i markedet med etterspurte tjenester, og er en perfekt match med våre fremtidsambisjoner. Vi har felles målsetning om å jobbe aktivt med å flytte avfall høyere opp i avfallshierarkiet, sier Ståle Nistov, daglig leder i Franzefoss Gjenvinning.

Ambisjonene til Resirqel er å gjøre brukte byggevarer minst like attraktive som nye, og bevege byggebransjen vekk fra dagens enveissystem. Miljøeffekten ved økt ombruk og materialgjenvinning er potensielt sett enorm. I Norge ligger utslippene fra nye byggevarer på rundt 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter årlig. Samtidig produserer sektoren over to millioner tonn avfall hvert år.

Powered by Labrador CMS