J.B. Ugland Eiendom har forpliktet seg til å bygge grønt i fremtiden. Her fra en debatt om om bokvalitet. F.v. Ola Elvestuen, Jill Akselsen (J.B. Ugland Eiendom) Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom) og Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse).
J.B. Ugland Eiendom har forpliktet seg til å bygge grønt i fremtiden. Her fra en debatt om om bokvalitet. F.v. Ola Elvestuen, Jill Akselsen (J.B. Ugland Eiendom) Thor Olaf Askjer (Norsk Eiendom) og Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse).

Forplikter seg til å bygge og drifte grønt

- Vi har som mål å være en god by- og tettstedsutvikler. Da må vi tenke langsiktig og bærekraftig.

Publisert Sist oppdatert

Dette sa administrerende direktør Jill Akselsen i J.B. Ugland Eiendom da hun i Arendal signerte strakstiltakene for boligutviklere og for eiendomsselskap i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

– Vår visjon, «Stolthet i å utvikle», forplikter oss til et engasjement om å utvikle gode møteplasser og skape varig og bærekraftig forandring. I vår strategi har vi vært tydelige på at hensynet til miljø og bærekraft skal vektlegges i alle våre prosjekter, i alle faser, påpeker hun i en pressemelding.

LES OGSÅ: Fikk ja til byreparasjon

Ved å signere 10 strakstiltak for boligutviklere og for eiendomsselskap forplikter J.B. Ugland Eiendom seg til at det bygges og driftes grønt i hele porteføljen.

Tiltakene er utviklet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom for å bidra til bærekraftig omstilling i bygg- og eiendomssektoren. 42 selskap har nå forpliktet seg til å gjennomføre de 10 tiltakene.

– Det er gledelig at også eiendomsselskaper utenfor Oslogryta slutter seg til veikartet. Relativt sett er det dristigere å forplikte seg på Sørlandet enn i Oslo. Vi ønsker J.B. Ugland velkommen inn i et viktig og eksklusivt felleskap av ambisiøse eiendomsselskaper, sier daglig leder Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom .

LES OGSÅ: Vil ha billigere boliger

J.B. Ugland Eiendom med hovedsete i Grimstad har også egen entreprenør- og forvaltningsvirksomhet.

– Vi har i løpet av våren jobbet med å konkretisere og implementere bærekraftsmålene. I alle nye prosjekt settes det nå konkrete miljø- og bærekraftsmål, og i de fleste eksisterende prosjekter jobbes det med å identifisere miljøpåvirkningen. Blant annet er det i boligprosjektet Havstadodden utenfor Arendal sentrum gjort en rekke tiltak for å ivareta klima og oppnå god bokvalitet, sier Akselsen.

Uglands mål er å være en god by- og tettstedsutvikler, og utvikle boliger der folk jobber, studerer, oppholder seg og bor.

– Da må vi tenke langsiktig og bærekraftig, både i de større byene og på mindre tettsteder. Strakstiltakene egner seg godt også for boligutvikling og næringsbygg utenfor de største pressområdene. Og så er det ekstra gledelig å kunne bidra til at Sørlandet blir representert blant selskapene som har tilsluttet seg tiltakene, avslutter hun.

Se Estate Plays nye miljøserie.

Episode 1: Vi skal redde verden

Episode 2: Sinkene kan bli eiendomsbransjens Kodak