Aktuelt:

OMFATTENDE TILTALE: To finansrådgivere i et rådgivningsselskap i Bjørvika er tiltalt for fusk med lånesøknader. Påtalemyndighetene karakteriserer bedrageriet som grovt. (Foto: Shutterstock)
OMFATTENDE TILTALE: To finansrådgivere i et rådgivningsselskap i Bjørvika er tiltalt for fusk med lånesøknader. Påtalemyndighetene karakteriserer bedrageriet som grovt. (Foto: Shutterstock)

Finansrådgivere tiltalt for å ha forfalsket banklån

Benyttet forfalskede lønnslipper og selvangivelser, i tillegg til uriktige opplysninger om leieforhold.

Publisert

Tirsdag denne uken er siste dag i Oslo tingrett for to finansrådgivere som står tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med lånesøknader. Tiltalen er tatt ut av politiet i Oslo og rettssaken har pågått over 12 dager.

I henhold til tiltalen skal de to finansrådgiverne ha forledet ansatte i Skandiabanken til å saksbehandle lånesøknader fra 15 kunder ved å benytte forfalskede lønnslipper, selvangivelser og/ eller annen dokumentasjon som viste at kundenes betalingsevne fremstod som vesentlig bedre enn den i realiteten var.

Saksbehandlingen ledet til at åtte lån på til sammen 16.595.000 kroner ble innvilget og utbetalt, to lån på til sammen 4.870.000 kroner ble avslått og fem lånesøknader på til sammen 11.040.000 kroner bortfalt eller ble av andre grunner ikke utbetalt.

- Handlingen medførte tap eller fare for tap for banken, heter det i tiltalen.

Forholdene skriver seg fra «i tidsrommet forut for 30. september 2016», og finansrådgivningsselskapet har hatt kontorer i Bjørvika. Lånesakene er i hovedsak boliglån.

Den ene av de to har tidligere vært eier av et mindre eiendomsselskap. Den andre er i dag ansatt som rådgiver i et finansrådgivningsselskap.

Av tiltalen fremgår det at bedrageriet karakteriseres som grovt, fordi det særlig legges vekt på at:

· Det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade

· Det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid

· Det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg

· Lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag

· Det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon

Tiltalen er utvidet for den ene av de to, ved at han skal ha forledet saksbehandlere i Monobank ASA til å saksbehandle en lånesøknad og utbetale 500.000 kroner til hans konto, ved «å sende inn forfalskede og eller uriktige lønnslipper, selvangivelser og dokumentasjon for leieforhold som viste at hans betalingsevne fremstod som vesentlig bedre enn den i realiteten var».

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om inndragning og erstatning/oppreisning til fornærmede.