FIKK STØTTE I RETTEN: Eiendomsselskapet Heimstaden kjente igjen en av utleieleilighetene sine på nettstedet realescort.no, og fikk hjelp av Oslo tingrett med å få avsluttet leieforholdet med leietakeren.
FIKK STØTTE I RETTEN: Eiendomsselskapet Heimstaden kjente igjen en av utleieleilighetene sine på nettstedet realescort.no, og fikk hjelp av Oslo tingrett med å få avsluttet leieforholdet med leietakeren.

Fant bilder av utleieboligen her

Publisert Sist oppdatert

I forrige uke omtalte Estate Nyheter to utleiere som ble dømt til fengsel etter hallikparagrafen etter å ha leid ut til prostituerte. Fremgangsmåten skal ha vært at de to inngikk avtaler om å leie leiligheter i Oslo, for deretter å fremleie disse ut til prostituerte kvinner.

På Frogner og Majorstua var det inngått avtaler på leiligheter i Maries gate og i Bogstadveien. På Grünerløkka og Kampen ble det fremleid leiligheter i Trondheimsveien, Christian Kroghs gate og Normannsgata.

Det følger av straffeloven § 315 at den som leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte, kan straffes med bot eller fengsel. I tilfellet over ble eierne av leilighetene også hentet inn til avhør, men ble sjekket ut av saken da de ikke hadde kjennskap til hva som foregikk i leilighetene sine.

Ble kalt inn til møte

- Det er ikke forhold som tyder på saksøkers faktiske fremstilling er uriktig, og retten legger til grunn at det drives prostitusjonsvirksomhet i leiligheten.

Slik omtales sakskomplekset i en fersk dom i Oslo tingrett, hvor Heimstaden Norway AS har begjært leietaker kastet ut av en utleieleilighet som følge av mistanke om prostitusjon. Selskapet ledes av Ivar Tollefsen og er en av de største boligutleierne i Norge.

I rettspapirene fremgår det at «saksøker har hatt mistanke om at det drives prostitusjonsvirksomhet fra leiligheten. Mistanken ble bekreftet da saksøker ble oppmerksom på annonse på nettstedet realescort.no med bilder fra xxxx (leilighetens adresse, red. anm)».

Det heter videre at «det er dessuten gjort ytterligere undersøkelser som bekrefter mistanken».

Heimstaden skal ha innkalt leietakeren til et møte, hvor påstandene ble lagt frem. Under møtet ble det gitt beskjed om at nøklene måtte tilbakeleveres innen 4. oktober i år. Leietakeren «hverken avviste eller bekreftet at det foregikk prostitusjon i leiligheten», og leiligheten og nøklene ble uansett ikke levert tilbake.

- Saksøkte har ikke inngitt merknader innen fristen som ble gitt. Retten legger derfor til grunn at saksøkte ikke har innvendinger mot saksøkers fremstilling av saken, skriver Oslo tingrett.

- Retten finner det er åpenbart at saksøker som utleier hadde adgang til å heve avtalen ettersom saksøker ellers risikerte å gjøre seg skyldig i overtredelse av straffeloven § 315, fortsetter domstolen og viser til rettspraksis hvor det slås fast «at utøvelse av prostitusjon i utleieobjektet klarligvis er hevingsgrunn etter husleieloven».

- Viktig å ta grep

Begjæringen om fravikelse ble etter dette tatt til følge, og saksøkte må derfor fravike leiligheten, som ligger på Oslos østkant.

Heimstaden krevde dekning for sakskostnader på snaut 6000 kroner, men retten tilkjenner kun rettsgebyr for tingretten med 2517 kroner.

- Rettsgebyr og øvrige kostnader som påløper i forbindelse med gjennomføring av fravikelsen fastsettes av namsmannen, og tilkjennes derfor ikke, slutter Oslo tingrett.

Kommunikasjonsdirektør Christian Vammervold Dreyer i Heimstaden sier følgende i en kommentar til Estate Nyheter:

- Det er ytterst sjelden slike saker dukker opp hos oss. Men det viser hvor viktig det er for utleier å ta grep, sier Dreyer.

Powered by Labrador CMS