Utvikling:

NYTT: De gamle Land Rover-lokalene på Høvik i Bærum er i ferd med å bli historie, og blir nå erstattet av et nybygg som vil inneholde en Coop Prix-butikk og kontorlokaler.
NYTT: De gamle Land Rover-lokalene på Høvik i Bærum er i ferd med å bli historie, og blir nå erstattet av et nybygg som vil inneholde en Coop Prix-butikk og kontorlokaler.

Erstatter bilbutikk med dagligvarer

Coop Norge Eiendom banker ned det gamle Motorpool-bygget på Høvik i Bærum. Nå kommer et nybygg med dagligvarer og kontorer.

Publisert

I en årrekke var Sandviksveien 73-75 på Høvik base for Motorpool, inntil bilforhandleren i 2016 flyttet til det tidligere Varner-bygget på Billingstad. Høvik-eiendommen ble deretter snappet av Coop, som etter overtakelsen leide ut lokalene i påvente av videreutvikling av bygget.

Sandviksveien 73-75 ligger kloss inntil E18, men blir ikke berørt av de nye motorveiplanene.

Fikk drahjelp av kommunedelplanen

Nå er det klart at eiendommen blir revet til fordel for et nytt bygg, som skal inneholde Coop Extra på gateplan og kontorlokaler i andre etasje.

UTVIKLINGSSJEF: Annette Rigét Bruun.
UTVIKLINGSSJEF: Annette Rigét Bruun.

- Coop var så heldige å få regulert til forretning og kontor, da eiendommen tidligere var avsatt til næringsbebyggelse og ligger i et område med boligbebyggelse, opplyser utviklingssjef Annette Rigét Bruun i Coop Norge Eiendom AS.

Hun viser til at kommunedelplanen åpner for etablering av dagligvarebutikker på inntil 800 kvadratmeter salgsareal i områder med boligbebyggelse. Og det er nettopp 800 kvadratmeter som blir det nye salgsarealet i den nye butikken. I tillegg blir det 1000 kvadratmeter nytt kontorareal i andre etasje. Per i dag står kontorlokalene ledige.

- Vi ser frem til å få på plass en flott Extra-butikk, slik at beboerne i området får et bedre utvalg av butikker, samt en mulighet til å handle i lavprissegmentet. Det blir opparbeidet et fint uteområde utenfor butikken som vil bli en hyggelig møteplass for handlende og beboere i området, sier Bruun.

Ifølge utviklingssjefen bor det 5000 mennesker i umiddelbar nærhet, og Bruun legger til at butikken blir lett tilgjengelig for både gående, syklende og for de som benytter offentlig kommunikasjon.

Prosjektsjef for nybygget er Thomas Nyborg i Coop Norge Eiendom. Han sier til Estate Nyheter at den estimerte byggetiden er ni måneder. Norbygg AS har totalentreprisen.

Sandviksveien 73-75 AS er eid av Coop Norge Eiendom AS og Coop Vestviken SA i fellesskap. Eiendommen ble kjøpt høsten 2017. Det er ikke kjent hvor mye Coop måtte betale for Sandviksveien 73-75, men i årsregnskapet er eiendommen balanseført til drøyt ti millioner kroner.

2019-tallene for Sandviksveien 73-75 AS viser leieinntekter på 732.000 kroner, som ga bunnlinjen et pluss på 52.000 kroner.