Juss:

REKORDHØY OMSETNING: - For firmaet ble det rekordhøy omsetning for eiendom og entreprise i 2022, dette til tross for et transaksjonsmarked som nesten stoppet helt opp etter Ukrainia-krigen, sier Wiersholm-partnerne Stig Bech (t.v.) og Ronny Lund.

- Er det en periode lavere aktivitet i transaksjonsmarkedet, er det ofte motsatt på tvistesiden

- Vi opplever at markedet ikke bare søker å gjøre prosesser trygge og lovlige, men også markedsmessige, sier Stig L. Bech og Ronny Lund i Wiersholm.

Publisert

I en artikkel på Estate Nyheter 13. september 2022 ga Wiersholm uttrykk for sine tanker rundt året som helhet. Det ble blant annet sagt at aktiviteten er høy til tross for at transaksjonene er få. Vi har kontaktet Stig L. Bech og Ronny Lund, begge partnere i Wiersholm, med sikte på å høre hva fasiten ble:

- Den ble egentlig veldig hyggelig, sier Bech.

- For firmaet ble det rekordhøy omsetning for eiendom og entreprise i 2022, dette til tross for et transaksjonsmarked som nesten stoppet helt opp etter Ukrainia-krigen. Vi spådde at transaksjonssiden skulle få en liten bølge på slutten av året, og slik ble det også – men med vekt på "liten".

- 2022 ble nok et år i rekken med vekst for oss innen eiendom og entreprise. Vi, og stadig flere, ser på eiendomsdisiplinene og entreprise som én faglig og markedsmessig enhet. Dette sikrer en tyngre faglig sammensetning, stor fleksibilitet i oppdragsutførelsen og jevn sysselsetting. Er det en periode lavere aktivitet i transaksjonsmarkedet, er det ofte motsatt på tvistesiden, og dels også på utviklingssiden. Ser man på fordelingen mellom hovedtypene av oppdrag i fjor, utgjorde transaksjoner og rådgivning/utvikling omtrent like stor andel.

- Tvisteløsning utgjør en mindre andel enn de to andre, men hadde den største prosentvise økningen i 2022, legger Bech til.

- Hva er fordelen med å se disse områdene samlet?

- Eiendom og entreprise er to sider av samme sak, begge deler gjelder bygg og store anlegg, sier Lund.

- Vi har etablert en helintegrert struktur der alle fagområder innen eiendomsfeltet inngår i et sømløst samarbeid på sak, i opplæring og også i markedsføring. Vi ser fagenhetene for fast eiendom og entreprise under ett, men like viktig er det at advokater i tilstøtende disipliner også er dedikert til eiendom og entreprise, som for eksempel skatt, merverdiavgift, finansiering, konkurranse, tvisteløsning, compliance og insolvens.

- Vi forsøker i alle sammenhenger å se den brede linjen i en eiendoms livssyklus. Fra en prosess inn i et tomteerverv, samarbeide i JV, utvikling i alle fasetter, regulering, leieavtaler inkludert nye varianter på forwardbasis, entreprise i ulike former, byggoppfølgning, modeller for skatt og avgift, finansiering og refinansiering, salg og andre transaksjoner, og mye mer. Vi åpner opp slik at det rettslige og kommersielle i hele syklusen inngår i advokatenes løpende praksis.

- Eksemplifiser?

- Typisk vil advokater som har merverdiavgift som sitt spesialfelt, jobbe primært med dette. Vi innlemmer i stedet disse fagspesialistene i vårt eiendoms- og entreprisemiljø slik at de daglig løser ulike problemer, kanskje i en tvist den ene dagen og på en transaksjon den neste. For å kunne gi bidra med konkret og korrekt jus, må man kjenne de kommersielle rammene og hva som er beste praksis, sier Lund.

- I dette ligger også en bredere kommersiell rådgivning som også inneholder evaluering av utviklingsmuligheter, strategi, politikk og kommunikasjon. Over tid er vi som advokater, i et firma som Wiersholm, i befatning med svært mange saker. Dette tar vi med oss videre som en del av vår faglige ballast. I et vanlig år har vi godt over 100 transaksjoner, vi jobber med omtrent like mange leievarianter, refinansieringer og entrepriser. Vi opplever at markedet ikke bare søker å gjøre prosesser trygge og lovlige, men også markedsmessige. Her er vi med på å utvikle beste praksis, sier Bech.

- Men har dere enkeltpersonene til å fylle alle funksjonene?

- Ja. Vi har i dag nesten 50 advokater i det som antagelig er det største eiendoms- og entreprisemiljøet i Norge, med topprangerte advokater på alle de sentrale fagene, svarer Lund.

- Videre har vi et ungt stjernelag, som tidlig har fått spesialisere seg på ulike områder. Det gir oss mulighet til å skreddersy team og håndtere mange store oppdrag parallelt og på tvers av fagfeltene, avslutter Bech.

Powered by Labrador CMS