Aktuelt:

ENTREPRENØRAVTALE: F.v. Kim A. Johansen, daglig leder Solid Prosjekt, Terje Lyngaas, konsernsjef Solid Gruppen, Andreas M. Akselsen, Godthåb Holding AS og Tony Øvrevik, administrerende direktør Nipas.
ENTREPRENØRAVTALE: F.v. Kim A. Johansen, daglig leder Solid Prosjekt, Terje Lyngaas, konsernsjef Solid Gruppen, Andreas M. Akselsen, Godthåb Holding AS og Tony Øvrevik, administrerende direktør Nipas.

Entreprenør styrker seg gjennom oppkjøp

Solid Gruppen kjøper Nipas AS og to boligprosjekter.

Publisert

Solid Gruppen har inngått avtale om å kjøpe ytterligere 35 prosent av aksjene i Nipas AS, noe som sikrer Solid 70 prosent eierskap. Med dette oppkjøpet styrker Solid Gruppen sin posisjon innen entreprenørmarkedet i Nedre Viken og Oslo-området.

Nipas er et entreprenørselskap som bygger boliger, næringsbygg og offentlige bygg. Selskapet, som ble grunnlagt i 1994. Selskapet har rundt 40 ansatte og en årlig omsetning på ca. 150 millioner kroner. De resterende 30 prosent i selskapet eies av daglig leder i Nipas.

- Vi er meget godt fornøyde med at vi nå har kjøpt oss opp til en kontrollpost i Nipas. De ansatte i Nipas har gjort en formidabel jobb dette året med å snu selskapet, som nå står meget godt rustet til videre vekst, sier Terje Lyngaas, konsernsjef i Solid Gruppen.

- Selskapet vil også utfylle Solid Entreprenør på en meget god måte ved at de fokuserer på prosjekter i en tilstøtende markedsstørrelse. Nipas vil drives videre som et selvstendig selskap, og under samme merkenavn som i dag. Samtidig vil det være naturlig å se etter stordriftsfordeler i forhold til innkjøp og kompetanseoverføring mellom våre selskaper, sier Lyngaas.

Solid kjøper aksjene av Godthåb Holding, som eies i sin helhet av Andreas M. Akselsen.

- Utviklingen av selskapet går nå over i en ny fase, hvor det er riktig at Solid Gruppen nå overtar utviklingen av boligprosjektene fullt og helt, sier Akselsen.

I tillegg til Nipas inkluderer kjøpet også de siste 50 prosent av aksjene i utviklingsområdene Yvenåsen i Sarpsborg og Verkstoppen i Moss. Etter transaksjonen vil Solid Gruppen nå være eneeier av disse tomtene.

Tomteområdene har potensial for til sammen ca. 175 boliger. Salget på Verkstoppen er allerede godt i gang, mens Yvenåsen er i reguleringsfasen.

Solid Gruppen består i dag av Solid Entreprenør, Solid Prosjekt og Solid Eiendom. Gruppen omsetter for ca. en milliard kroner og har rundt 300 ansatte.

Avtalen er godkjent av konkurransetilsynet, og vil bli gjennomført inneværende år.

Powered by Labrador CMS