Utvikling:

FJERNES: Lilletorget 1 skal rives til fordel for noe mye større som skal inngå i høyhusklynga sammen med Plaza.
FJERNES: Lilletorget 1 skal rives til fordel for noe mye større som skal inngå i høyhusklynga sammen med Plaza.

Entra hentet inn ekspertise for å kna videre på gigantprosjektet

Lilletorget ligger rett foran Plaza hotell på Vaterland i Oslo. Der har Entra i flere år hatt store utviklingsplaner, og nå bearbeider de innsigelsene etter den offentlige høringen i vår.

Publisert Sist oppdatert

I den forbindelse etablerer Entra et samarbeid med Asplan Viak, Multiconsult og Henning Larsen, ifølge en pressemelding.

Dagens bygning i Lilletorget 1 er fra 1934 og skal rives til fordel for et flerfunksjonelt prosjekt som tilrettelegger for ca. 2.000 nye arbeidsplasser og en stor andel utadrettede arealer.

Enra kjøpte eiendommen for ca. 290 millioner kroner i 2014. Siden plansaken ble startet i 2016, har selskapet kjøpt og jobbet med utvikling av flere eiendommer i området som de mener gir mulighet for en bedre helhetlig byutvikling. Ifølge meldingen ønsker de å fremme et bearbeidet forslag for Lilletorget som i større grad svarer ut en ønsket utvikling av området rundt Vaterland.

Helhetlig byutvikling

— Det eksisterende bygget ligger på en krevende tomt. Samtidig som det nye bygget oppfattes som en del av høyhusklyngen rundt Posthuset og Oslo S, skal det ha koblinger til, og møte det historiske Vaterland med respekt, påpekes det i meldingen.

— Vi er opptatt av at prosjektene skal skape attraktive, inkluderende og gode bymiljøer tilpasset det området. Gjennom helhetlig utvikling, og med eiendommer som gir tilbud til ulike målgrupper, skapes den gode byen. For å få til dette er vi avhengig av å ha med å oss dyktige aktører som kan gjøre oss bedre, sier Emelie Tornberg som er strategisk rådgiver innen byutvikling og arkitektur hos Entra.

De rådgivende ingeniørselskapene Asplan Viak og Multiconsult har valgt å gå sammen i en gruppering for å kunne tilby alle tjenester og spisskompetanse innen rådgivning og prosjektering.

Samlet ekspertise

— Sammen stiller vi med en stor ressursbase, som inkluderer høy kompetanse innen alle de aktuelle fagområdene, og med de fremste ekspertene på miljø og bærekraft, sier divisjonsdirektør Lise Haaland Eriksen i Asplan Viak.

I fellesskap har aktørene valgt Henning Larsen Oslo som arkitektteam fordi de mener at en eiendom som Lilletorget krever et spesielt fokus på arkitektur.

— Gjennom erfaring med internasjonale høyhusprosjekter, og som aktive pådrivere innen bærekraft, er arkitektmiljøet godt rustet til å kombinere estetikk og funksjon i takt med samfunnsutviklingen. Henning Larsen har tilbudt et solid team med bred kompetanse innen plan, arkitektur og spesialkompetanse innen høyhus, heter det.

Leva Urban design, som kjenner området rundt Vaterland og Posthuset godt, er knyttet til prosjektet og vil bidra til å nå de sosiale målene som er satt.

Powered by Labrador CMS