Annonsørinnhold

Lars Åmellem, Ragde Innovation

Energisuksess for Ragde Eiendom: Halverte energiforbruket i bygg

Da Ragde Eiendom i 2020 kjøpte Østre Aker vei 60 var de klar over at det var et komplekst bygg. Eiendommen består av ulike leietakere med svært sprikende behov. Etter et omfattende prosjekt er energiforbruket nå halvert.

Det sier seg selv at byggets vaskehaller, kaldtlager, kontorer og et padelsenter har svært ulike energibehov. For å få oversikt over energibruket i bygget trengte Ragde hjelp fra eksperter på området, og dee henvendte seg til den tekniske totalentreprenøren Caverion for å se nærmere på saken.

Marte Aaltvedt, Caverion

Marte Aaltvedt, energirådgiver og avdelingsleder for Caverion Advisory, forteller: – Det var spennende å få jobbe med denne eiendommen på grunn av de ulike arealene og leietakerne. Alle har hvert sitt behov og energisparingspotensiale. Vi startet med en energikartlegging, gjennomført av våre energirådgivere, eller energidetektiver som vi også kaller de. 

Her er tiltakene 

Etter en grundig energikartlegging, ble Ragde Eiendom presentert en rekke mulige energisparingstiltak. For dette bygget ble tiltak foreslått som omhandlet ventilasjon, oppvarmingssystemer, bedre styring gjennom SD-anlegg og utskiftning av belysning. Det mest effektive som er gjennomført på eiendommen er forbedring av ventilasjonssystemene, som tidligere var ren avtrekks- og tilluftsventilasjon uten noen form for varmegjenvinning. Gjennom å sette inn avfuktningsaggregater i vaskehallen og få inn balansert ventilasjon med varmegjenvinner ble resultatet bedre inneklima og et kraftig redusert energiforbruk.

Reduserte energiforbruket med 50 prosent

– Det tok et par år fra vi startet fase to, som handler om implementering av tiltak, til vi var ferdig og kunne starte garantifasen, som er den siste fasen i et slikt prosjekt. De store energibesparende tiltakene ble ferdig i løpet av det første året, men en nødvendig ombygging av varmesentralen gjorde at garantifasen først startet opp etter et par år. Allerede før vi startet denne siste perioden hadde vi redusert energiforbruket med 50 prosent. Det er gøy! sier Marte i Caverion.

 

Energisparekontrakt EPC, er en energisparekontrakt som hjelper Caverions kunder med å spare energi og penger, og nylig vant Caverion Norges største energisparekontrakt til Oslo Universitetssykehus.

– En av de store fordelene med en energisparekontrakt (EPC) for oss som kunde er at vi er tett påkoblet prosessen hele veien og kan se verdi og besparelser allerede fra første tiltak, sier Lars Åmellem, Ansvarlig for Forretningsutvikling i Ragde Innovation.

Lars Åmellem, Ragde Innovation

– Vi i Ragde Eiendom har store ambisjoner om å bidra til det grønne skiftet. Prosjekter som solceller, elbillading og energioptimalisering vil være store bidragsytere i denne satsingen. Energispareprosjekter som er gjort i Østre Aker vei 60 vil trolig være aktuelt i store deler av vår portefølje i større eller mindre grad. Caverion har vist seg som en trygg og seriøs samarbeidspartner som kan støtte oss med dyktige folk innenfor en rekke fagdisipliner i våre satsingsområder og prosjekter. Derfor har vi også valgt Caverion som installasjons- og driftspartner i vår ladesatsing Ragde Charge.

Les mer om energisparekontrakt her.

Marte Aaltvedt avslutter: I en tid hvor strømprisene er rekordhøye, kan det være lurt å være bevisst over byggets strømforbruk. Det er nemlig mye penger å spare!

Om Ragde Eiendom

Ragde Eiendom AS har eksistert siden 1995 og er en av Norges største eiendomsaktører med over 1,9 millioner kvadratmeter næringseiendom innenfor lager, kontor, butikk/kjøpesenter, industri, hotell, parkeringsplasser og leiligheter for utleie. Ragde Eiendom har høye ambisjoner knyttet til energi og bærekraft. Dette har selskapet samlet innenfor tre områder som er solceller, elbillading og energioptimalisering. Ragde Charge har nå ni ladelokasjoner og i 2023 er planen ti nye ladelokasjoner. De har også 20 normalladingslokasjoner, med ambisjon om ytterligere 5 i løpet av året.

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS