Placepoints PRM-system lar deg samarbeide og dele informasjon med kolleger. Foto: Heidi Marie Goperod

Endelig! Et CRM system for eiendomsutviklere

«Vi erstatter C for «Customer» med P for «Property» sier en entusiastisk Peder Sunde, daglig leder i Placepoint. «Det er på høy tid at eiendomsutviklere får et system tilsvarende det selgere har hatt i årevis».

Med PRM kan du:

  • lage mapper og strukturer som det er enkelt å finne tilbake til
  • bygge system der du lagrer verdifull informasjon som du har funnet
  • invitere inn kolleger til oppgaver og samarbeid
  • lettere holde oversikt over tidligere og nåværende prosjekter og porteføljer

Eiendommen er objektet i PRM-systemet

«Salg og markedsavdelingen hos oss jobber nok som de fleste andre organisasjoner, og CRM verktøyene de bruker skiller seg ikke vesentlig fra andres. Vi har tatt utgangpunkt i dette, men fremfor å jobbe med en kunde slik man gjør med salg, jobber eiendomsutviklere med en eiendom. I vårt PRM system er eiendommen objektet. Bortsett fra det, vil du finne mye av den samme metodikken som mange som bruker CRM er kjent med fra før», fortsetter Sunde.

Peder Sunde og gjengen i Placepoint er forventningsfulle til markedets respons på det nye PRM-systemet. Foto: Heidi Marie Goperod

Bygg struktur og hold oversikt

Orden og system er en utfordring for mange i vår bransje. Frem til nå har det ikke vært særlig gode systemer for å lagre, kategorisere, samarbeide om og dele informasjon om ulike forhold ved eiendommer. Mange er vel kjent med at man legger ned betydelig innsats i en potensiell mulighet bare for å oppdage at en tidligere kollega gjorde den samme jobben for noen år siden. I 2022 er det unødvendig og bortkastet tid man heller kunne brukt til noe mer produktivt.

Løsningen Placepoint har utviklet lar deg etablere prosjekter der du samler ulike eiendommer. Du kan lage tags på den enkelte eiendom slik at eiendommer på tvers av mappene kan ha samme tags og med det karakteristika. I dette systemet kan du lage notater, invitere inn kollegaer i arbeidsflyten, lage oppgaver og delegere disse. Ved hjelp av eiendomsinformasjon, kartlag, 3D, demografi og andre forhold som du allerede har tilgang på gir dette deg i sum et verdifullt verktøy som bidrar til orden og struktur. Etter å ha jobbet med dette over tid, vil du ha en svært verdifull database med omfattende og relevant informasjon.

I PRM kan du lage mapper og notater, og over tid bygge din egen database med verdifull informasjon. Foto: Heidi Marie Goperod

Markedsdrevet utvikling

«PRM er utviklet fordi bransjen selv har uttrykt et behov for dette. Likevel er det alltid spennende å se hvordan markedet tar i bruk nye løsninger. I en situasjon med økende renter, mer usikkerhet og utsikter til redusert lønnsomhet, er det et godt rom for å utvikle nye løsninger som bidrar til økt effektivitet» avslutter Sunde.

Powered by Labrador CMS