MYE: – I dag betaler unge en uforholdsmessig stor andel av norsk boligbeskatning fordi det er de som flytter mest, sier Henning Lauridsen.
MYE: – I dag betaler unge en uforholdsmessig stor andel av norsk boligbeskatning fordi det er de som flytter mest, sier Henning Lauridsen.

Enda verre å kjøpe egen bolig på Østlandet

Sykepleierindeksen viser at norske boligpriser fortsatt er relativt lave med unntak av det sentrale Østlandet hvor boligprisene ligger på et svært høyt nivå.

Publisert

Ifølge en pressemelding fra Eiendom Norge og Eiendomsverdi har egen bolig aldri vært dyrere

– Sykepleierindeksen 2022 viser boligmarkedet er blitt enda mindre tilgjengelig for folk med vanlige inntekter. I Oslo er det så godt som uoppnåelig. Det er blitt enda vanskeligere for vanlige lønnsmottakere i Norge å bli boligeiere, sier analyse- og modelldirektør Anders Francke Lund i Eiendomsverdi.

På en annen side melder de at sykepleierindeksen på landsbasis viser at norske boligpriser fortsatt er relativt lave med unntak av det sentrale Østlandet hvor de har etablert seg på et svært høyt nivå.

– I gjennomsnitt har boligprisene aldri vært høyere enn i 2022. Boligbudsjettet til sykepleieren har økt på tross av høyere rente og økte levekostnader, men det økte boligbudsjettet er ikke tilstrekkelig for å øke boligvalgfriheten. For å få finansiering av en hensiktsmessig bolig i Oslo nå bør man ha en årslønn på 775.000 kroner. I Porsgrunn holder det med 470.000 kroner, påpeker han.

Mindre boligvalgfrihet

I tiåret som har gått viser indeksen en dramatisk utvikling i tilgangen på egen bolig for vanlige lønnsmottakere.

– I Oslo har indeksen falt fra 13 av 100 boliger i 2013 til 1,5 av 100 i 2022. Boligvalgfriheten for sykepleieren har gått ned på tross av økt boligbudsjett, siden boligprisene har vokst raskere enn boligbudsjettet, sier Lund.

Oslo var ikke i noen særstilling i Norge frem til 2014. I Trondheim, Bergen og Tromsø har boligprisene økt siden 2014, men valgfriheten for sykepleieren er større enn i Oslo fordi boligprisveksten ikke har løpt fra boligbudsjettet.

Redusert stresstest i 2023

I desember ble det offentliggjort at stresstesten i utlånsforskriften reduseres fra 5 prosentpoeng til 3 prosentpoeng fra nyttår 2023.

– Reduksjonen i stresstest vil innebære en betydelig kjøpekraftforbedring i boligmarkedet for de med inntekter under 600.000. Uten endringen ville mange fått problemer med å kjøpe seg bolig. Selv om vi mener utlånsforskriften har utspilt sin rolle, var dette et klokt grep av finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum, sier Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen.

Mindre boligskatt

Skatteutvalget overleverte nylig sin utredning til regjeringen og anbefaler at boligbeskatningen i Norge skjerpes betydelig, blant ved å gjeninnføre fordelingsbeskatning av egen bolig.

– Det er et svært uklokt forslag. Det er fornuftig å subsidiere eierskap til egen bolig, selv om dagens innretning selvsagt har forbedringspotensial, poengterer Lauridsen og fortsetter:

– Boligskatten er blitt skjerpet betydelig det seneste tiåret spesielt gjennom dokumentavgiften og mer bruk av kommunal eiendomsskatt. Disse skattene har svært uheldige fordelingsvirkninger. Vi mener dokumentavgift og kommunal eiendomsskatt bør avskaffes, i bytte mot høyere og riktigere formuesbeskatning av bolig, sier han.

Lauridsen mener dette grepet vil senke terskelen for å bli boligeier siden dokumentavgiften fungerer som et ekstra egenkapitalkrav som konfiskeres av staten.

– Det vil også fordele skatten på bolig jevnere mellom generasjonene. I dag betaler unge en uforholdsmessig stor andel av norsk boligbeskatning fordi det er de som flytter mest, avslutter han.

Om Sykepleierindeksen

Sykepleierindeksen måler hvor stor andel av omsatte boliger en enslig sykepleier får finansiering til å kjøpe.

Dersom sykepleieren kan kjøpe en høy andel av boligene i et område, er boligprisene lave. Hvis ikke, er det problematisk dyrt.

Fra 2022 dekker indeksene de største byene og 98 kommuner og bydeler.

Sykepleieryrket representerer en typisk god norsk inntekt, og er i liten grad konjunkturavhengig.

For nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning som jobber i en kommune unntatt Oslo er startlønna minst 459.100 kroner - ifølge lønnsoppgjøret i fjor.

Sykepleier som jobber i Spekter får 498.744 kroner i året. Sykepleiere som jobber for KS får 522.180 kroner. De i Oslo kommune får 546.225 kroner.

Sykehusansatte spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet ble garantert en lønn på 602.000 kroner i fjor og 650.000 kroner fra senest 1. januar 2024.

Norge har flere enn 100.000 yrkesaktive sykepleiere, og kontinuerlig flere enn 15.000 sykepleierstudenter.Powered by Labrador CMS