Aktuelt:

STRATEGISK: - Vår vekststrategi tar utgangspunkt i en livslinje for eiendommens utviklingsfaser. Det er ikke bare paragrafene som gjelder, sier f.v. Stig Bech, Ståle Meleng og Tom Rune Lian i advokatfirmaet Wiersholm.
STRATEGISK: - Vår vekststrategi tar utgangspunkt i en livslinje for eiendommens utviklingsfaser. Det er ikke bare paragrafene som gjelder, sier f.v. Stig Bech, Ståle Meleng og Tom Rune Lian i advokatfirmaet Wiersholm.

Eiendomsmarkedet i turbulente tider: - Jussen er verktøyet, mens sakens faktum er materialet

Rådgivermiljøene i eiendom vokser. Dette gjelder også advokatfirmaene. Wiersholm er klar på sin vekststrategi.

Publisert

Eiendomsmarkedet opplever store utfordringer i entreprise- og transaksjonsmarkedet. Samtidig er det trykk på boligpriser. Dette gjelder særlig i leiemarkedet, men også hva gjelder salgsprisene - og stor aktivitet i tidligfaseutvikling – igjen stimulert av knutepunktstrategier og store offentlige infrastrukturinvesteringer.

I markeder med stor aktivitet ser vi ofte at rådgivermiljøene vokser. Dette gjelder også advokatfirmaene. Wiersholm er et av de firmaene som vokser mest. Firmaet har lenge vært en "tier 1" på de fleste fagområder, også eiendom. Men de siste årene har Wiersholm tatt flere skritt videre i sin eiendomssatsing.

Vi har snakket med trekløveret Tom Rune Lian, Stig Bech og Ståle Meleng i Wiersholm om hva de har tenkt i oppbyggingen av en bred og fulldekkende eiendomsavdeling.

- Vekststrategien tar utgangspunkt i en livslinje, eller kanskje en livssirkel for eiendommens utviklingsfaser, sier Lian.

- Vi er opptatt av at alle som jobber i eiendomsmiljøet vårt skal besitte noe mer enn kun den juridisk-faglige kompetansen; det er også nødvendig å kjenne den kommersielle dynamikken. I dag har vi ca. 40 advokater som jobber sammen med entreprise- og eiendomsfaglige spørsmål i det daglige, mange med flere tiårs erfaring fra jus og eiendomsmarked. Det viktige har vært å sette sammen teamet slik at også fagspesialistene kjenner de kommersielle driverne i markedet vi opererer i.

- I tillegg har vi sterk tro på kulturen – vi må jobbe som team. Skal man jobbe som team, må alle ha fokus på det felles sluttproduktet og fordele ansvar og oppgaver etter hva som tjener oppdraget best. Dette kjennetegner både arbeidsmiljøet og partnerskapet i Wiersholm, sier Meleng.

- Klientene skal være trygge på at sakene håndteres av de som kan det aktuelle fagområdet best, ikke de som kanskje av helt andre grunner har klientansvaret, eller som først fikk henvendelsen om oppdraget.

- Vi tror heller ikke på ensidige spesialister, som kun ser en liten del av sakene de jobber med. Vi har mer sans for relativt små team, hvor alle er orientert om formålet med bistanden vår. Hvis for eksempel Jacob (Mjelde, red. anm.) med merverdiavgift som spesialisering skal vurdere et avgiftsrettslig spørsmål i et større sakskompleks, må han være med i teamet og kjenne hele saksbildet for å forstå konteksten og for å kunne bidra på en god måte som treffer der oppdragsgiver faktisk har behov. Jussen er verktøyet, mens sakens faktum er materialet, eller basen for vurderingen, som verktøyet skal benyttes på. I tillegg må man kjenne beste praksis på området, hva er vanlig i akkurat denne delen av markedet som spørsmålet gjelder, sier Bech.

- Hva ligger i denne livssirkelen dere beskriver?

- Alt, det vil si tomtekjøp, finansiering og Husbank, selskapsstrukturer, aksjonæravtaler og Joint Ventures, rådgivnings- og mandatavtaler, regulering, ekspropriasjon, entreprise og utbyggingsavtaler, myndighetskontakt, marked og utleie, skatt og avgift, tingsrett, skjønn og ikke minst transaksjoner i alle former, svarer Meleng.

- Men dere mister også advokater fra tid til annen, for eksempel nå Henrik Taubøll til Haavind?

- Helt klart. Og sånn skal det være. Henrik har fått en flott mulighet i nytt firma. Jeg synes det er et bra signal at våre ansatte advokater går inn i ledende roller i andre selskaper, det være seg advokatfirmaer eller andre virksomheter, sier Bech.

- Men dere er mange menn i partnerskapet?

- Ja, eiendom har både på rådgiversiden og i industrien vært ganske mannsdominert, sier Lian.

- Men det endres. Generelt i firmaet nå nærmer vi oss 25 % kvinneandel blant partnerne, og større skal den bli. Det er best blant de store. Det uteksamineres stadig flere kvinner enn menn, og dette reflekteres i rekrutteringen. I eiendomsavdelingen har vi i den siste vekstperioden også ansatt flest kvinner. Per i dag er godt over halvparten av eiendomsadvokatene i Wiersholm kvinner.

- Ser dere andre trender man skal være oppmerksomme på i en vekststrategi slik dere har lagt opp til?

- Når vi har satt sammen eiendomsmiljøet, har vi lagt vekt på at flest mulig av våre advokater også skal ha vært kommersielle beslutningstakere, for eksempel gjennom styre eller ledelse av eiendomsselskaper eller andre virksomheter, sier Lian.

- Blant våre advokater har vi flere med slik erfaring – fra børsnoterte enheter til mindre familieselskaper, offentlig eide selskaper og rene finansielle strukturer. Jeg tror det er viktig for rådgivere å ha beslutningstakererfaring, rett og slett å ha vært klient selv over noe tid - det gir en helt annen forståelse og oversikt.

- Her må man også ha med seg samarbeidsstrukturer og relasjoner til andre rådgivere, legger Meleng til.

- Vi jobber best når vi kan ha tett dialog med andre rådgivergrupper. Tidligere var det mest tilretteleggere og meglere vi hadde etablert samarbeid med. Det har vi fortsatt, og det er et viktig samarbeid for oss. De siste årene har vi også utviklet et tett samarbeid med arkitekter, tekniske rådgivere og ikke minst kommunikasjonsaktører.

- I tillegg må advokater i større grad være en del av myndighetsutøvelsen og politikken de opererer i. Vi må kjenne beslutningsprosessene, myndighetsvurderingene og mediers rolle i det store bildet. Igjen er dette et spørsmål om det å kunne gi råd basert på et bredere og mer fullstendig underlag, det er ikke bare paragrafene som gjelder, avslutter Bech.

Powered by Labrador CMS