Aktuelt:

REALISTISK: Realistiske øvelser i omgivelser som ikke er kjent, er med på å gi Norge god beredskap. Eiendomsbransjen kan bidra ved å stille tomme lokaler til disposisjon.
REALISTISK: Realistiske øvelser i omgivelser som ikke er kjent, er med på å gi Norge god beredskap. Eiendomsbransjen kan bidra ved å stille tomme lokaler til disposisjon.

Eiendomsbransjen kan gi Beredskapstroppen et løft

– Helt avgjørende, sier Andreas Meier i Beredskapstroppen om det å få trene i tomme lokaler. Nå ønsker han flere objekter som kan gi verdifull trening i «ukjente» omgivelser.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter er på gamle Veum Sykehus i Fredrikstad, en eiendom som Betonmast Eiendom eier og skal utvikle til et nytt boligprosjekt, Veum Hageby. Om noen år vil forventningsfulle familier flytte inn i de rundt 250 nye boligene på den gamle sykehustomten. Lite aner de om at området og lokalene var svært viktig for terrorberedskapen i Norge våren 2022. På sykehustomten simulerer nemlig Beredskapstroppen, lokalt politi og helsepersonell en større terrorøvelse. Det begynner i det små, med to truende personer, og lokalt politi blir tilkalt. Deretter blir det brukt våpen, og snart meldes det om et potensielt terroroppdrag. Beredskapstroppen i Oslo haster inn i bilene sine og et helikopter settes også i bevegelse.

Snart skal politi, ambulanser og Nasjonale beredskapsressurser ankomme et sted hvor situasjonen er uoversiktlig og kaotisk. De skal få oversikt over situasjonen og sette i gang med livreddende arbeid, hjelpe skadde, forhandle med gisseltakere og uskadeliggjøre terrorister. De mange byggene må sikres samtidig som det hele skal gå fort. Det blir en dag med mye støy, skyting, helikopter som snurrer over det nedlagte sykehuset, håndtering av skadede i forskjellig modus og sikring av personer man ikke har oversikt over statusen til.

VIKTIG JOBB: De nasjonale beredskapsressursene trener på situasjonene man ikke ønsker skal skje.
VIKTIG JOBB: De nasjonale beredskapsressursene trener på situasjonene man ikke ønsker skal skje.

– Det er av helt avgjørende betydning å få trent i bygninger som er ukjent for oss. Det å ha tilgang på forskjellige typer lokaler og realistiske miljøer, er veldig viktig. Vi trenger å trene i kontorbygg, offentlige bygg, sykehus, skoler og kjøpesentre. Vi har øvingslokaler på det nye Beredskapssenteret, men de er ofte både kjent og sterile og der får vi ikke trent på det å komme til et ukjent lokale og gjøre seg kjent med ny lokasjon. Oppdragene våre er ofte tidskritiske og med pågående livstruende vold. For å redde liv er det helt essensielt at vi har fått bygd opp erfaring med å få rask oversikt og at vi kan samle nødvendig informasjon. Vi har fasiliteter på beredskapssenteret, og de er bra til sitt bruk, men vi har behov for å øve på andre objekter og i variert og ukjent miljø, sier Andreas Meier i Beredskapstroppen til Estate Nyheter.

Det er Betonmast Eiendom som har stilt de nedlagte sykehusbyggene på Veum til disposisjon. Utviklingsdirektør Kathrine Nyhus mener det er svært viktig at eiendomsbransjen stiller opp med bygg som kan gi god og verdifull trening på beredskap.

– Beredskapstroppen har hatt fire store øvelser på Veum. De har fått anledning til å trene intenst over lang tid og med stort spillerom hva angår ødeleggelser på byggene gjennom sprenging og barrikadering, uttaler Nyhus.

Utviklingsdirektør Kathrine Nyhus, Betonmast Eiendom.
Utviklingsdirektør Kathrine Nyhus, Betonmast Eiendom.

– Det er svært imponerende å se hvor samkjørt de er under slike øvelser. Nasjonale Beredskapsressurser med Beredskapstroppen, Bombegruppa, Krise- og gisselforhandlere og Helikoptertjenesten, samt Øst politidistrikt. Vi er så heldige at vi har fått deltatt på to av øvelsene, både som observatører men også som markører (gisler). Da fikk vi kjenne på kroppen hvor spent og intenst det er å stå midt oppe i slike situasjoner. Veldig lærerikt og nyttig. Ikke minst har vi lært mye om hvor viktig tydelig kommunikasjon er når det oppstår krisesituasjoner, fortsetter Nyhus.

Andreas Meier fra Beredskapstroppen har ledet arbeidet med å lage fire store øvelser på Veum. Han bruker mye tid på å få tak i lokaler.

– Dette er en viktig jobb som krever en del ressurser. Vi må spore opp og finne ulike typer lokaler og bygninger som står tomme og som kan fungere, vi må komme i kontakt med eierne og få til avtaler. Dette er svært viktig for oss og det må gjøres, sier Meier.

TA KONTAKT:

Har du ledige lokaler eller eiendom som kan være nyttig for Politiet å ha øvelser i – ta samfunnsansvar ved å gi tilgang. Ta kontaktmed Beredskapstroppen ved Andreas Meier på e-posten andreas.meier@politiet.no

– Som bransje må vi bistå at politiet får nok og varierte bygg å øve i. Det er min oppfordring til eiendomsbransjen generelt. Det er viktig at beredskapstroppen får trene på ulike bygg i ulik kontekst. Skoleskyting skjer omtrent hver dag rundt i verden. Da må det gis tilgang til tomme og nedlagte skoler. Det er en oppfordring til kommunene. Utlånet av byggene har også verdi for oss som byggherrer. På Veum Hageby resirkuleres alt av materialer, og vi høster BREEAM-poeng med denne etterbruken. Det er en viktig gulrot. Vi kommer til å låne ut våre bygg igjen. Vi har bare gode erfaringer med politiet og er svært glade for å kunne bidra, sier Nyhus i Betonmast Eiendom.

For eiendomsaktører blir BREEAM-poeng stadig viktigere når de skal rehabilitere bygg. Ved å stille lokaler til rådighet for Beredskapstroppen og andre beredskapsgrupper, kan eiendomsaktørene føre opp dette blant tiltakene som involverer interne og eksterne interessenter.

Meier innrømmer at det er ikke alle eiendomsselskapene som er klare for å la Beredskapstroppen og politiet gyve løs på eiendommene som venter på å bli revet eller konvertert.

– Noen er nok litt reserverte og skeptiske. For et prosjekt, islolert sett, vil vi ikke generere noen inntekter til utviklerne. Men det viser samfunnsansvar, og jeg mener det er så viktig at det bør brukes litt ressurser på dette. Det gir samfunnet bedre sikkerhet og beredskap, og vi appellerer til fellesskapsfølelsen og samfunnsansvaret, sier Meier.

ALLE TYPER BYGG: Andreas Meier er på jakt etter alle typer bygg.
ALLE TYPER BYGG: Andreas Meier er på jakt etter alle typer bygg.

Han mener at Beredskapstroppens bruk av lokaler også kan virke preventivt for hærverk, innbrudd og andre kostbare hendelser for eierne av byggene.

– Vi kan i praksis tilby en tilstedeværelse som i seg selv er positivt. Bygg som står tomme, kan tiltrekke seg kriminelle. Vi har flere eksempler på at vi fysisk har stanset og avverget innbruddsforsøk.

– Hva slags bygg ønsker dere å få tilgang til?

– Vi er ikke kresne angående hva slags type bygg. Men det er fint å jobbe med litt større bygg. Gjerne skoler, sykehus, kjøpesentre, kontorbygg og leilighetsbygg. Men også mindre bygg er interessante. Vi vil trene i både sentrumsnære bygg og de mer landlige områdene hvor det er litt mer luft rundt, og hvor vi kan ha litt støy, sier Meier.

Meier legger til at selv om det ikke passer at de får tilgang til å trene i bygg, så er de veldig interessert i å gjenbruke dører og vinduer fra bygg som skal rives eller renoveres.

– I flere prosjekter har vi gjenbrukt dører som har blitt sanert ut. I stedet for at dørene leveres på avfallsmottak, så har vi hentet dørene, montert de inn i våre øvingsfasiliteter og fått mer realistisk trening på f eksempel barrikaderte situasjoner. Aktuelle dører er ytterdører og litt solide innerdører med karm, de må fungere og kunne lukkes. Utseende og små-skader spiller ingen rolle. Dører og vinduer til vårt gjenbruk må ikke inneholde miljøgifter.

Bjarne Brendstuen er direktør kvalitet og HMS i Betonmast og mener konsernet har flere ting å lære av øvelsen i de gamle sykehusbygningene.

– Det er i hovedsak tre punkter jeg noterte meg som vi kan lære av i Betonmast når det gjelder krisehåndtering:

• Vi må øve på å bli sikrere i den rollen den enkelte skal ha ved en krisesituasjon.

• Vi har planer med rollefordeling når noe skjer på våre prosjekter, men vi øver for lite, og det kan derfor bli usikkerhet i den rollen man skal ha når krisen oppstår. Konklusjon: vi må øve mer!

MYE Å LÆRE: Bjarne Brendstuen, direktør for kvalitet og HMS i Betonmast, mener eiendomsbesittere og entreprenører har mye å lære av slike øvelser som på Veum sykehus.
MYE Å LÆRE: Bjarne Brendstuen, direktør for kvalitet og HMS i Betonmast, mener eiendomsbesittere og entreprenører har mye å lære av slike øvelser som på Veum sykehus.

• Vi må benytte det som kalles Closed-loop-kommunikasjon. Closed-loop-kommunikasjon er en kommunikasjonsteknikk som brukes for å unngå misforståelser. Når avsenderen gir en melding, gjentar mottakeren dette tilbake. Avsenderen bekrefter deretter meldingen. Det var tydelig at både politi og redningsetat var drillet på dette. Her tror jeg vi kan ta inn dette som et punkt i våre rutiner for krisehåndtering. Misforståelser og dårlig kommunikasjon kan få svært alvorlige konsekvenser ved en krise. Jeg tar med meg dette inn som et forbedringspotensiale hos oss, oppsummerer Brendstuen.

Han vil derfor anbefale alle som eier egnede eiendommer, både eiendomsbesittere og entreprenører, å stille sine eiendommer til disposisjon for Politi og Beredskapstroppen.

– Her er det mye å lære og vi kan lære av de beste, avslutter Brendstuen

Kommunikasjonsrådgiver Anne Kastet i Betonmast var blant de mange som stilte opp som markører under øvelsen. Hun mener det har vært veldig nyttig at Beredskapstroppen har fått tilgang på så store eiendommer som på Veum.

– Som gisler under øvelsen, forsto vi hvor komplekst og uoversiktlig situasjonen og området var, med mange bygg, ukjente lokaler, gangarealer under jorden, personer med ukjent identitet og skadeomfang. Det er lett å forstå at øvelse på ulike situasjoner er viktig, og jeg er stolt av at Betonmast Eiendom kunne bidra til en viktig del av samfunnsberedskapen, uttaler hun.

Andreas Meier avslutter med en klar oppfordring til eiendomsbransjen:

– Vi håper hele eiendomsbransje blir med på å sikre beredskapen i Norge ved å stille lokaler til disposisjon.

Powered by Labrador CMS