Aktuelt:

MARERITT: Cyberangrep er alle bedrifters mareritt.
MARERITT: Cyberangrep er alle bedrifters mareritt.

Eiendomsaktørene mangler plan for cyberangrep

4 av 10 eiendomsaktører har ingen plan for å opprettholde virksomheten dersom de skulle bli utsatt for dataangrep.

Publisert

Rådgivningsfirmaet BDO var nylig ute med sitt SMB-barometer, som viste at eiendomsbransjen har et betydelig potensial innen digitalisering og bruk av data. Samtidig viser en fersk Norstat-undersøkelse at mange eiendomsaktører er usikre på egen IT-sikkerhet.

– Digitalisering gir virksomheter store muligheter for effektivisering og kostnadsreduksjon. Samtidig kompliserer digitaliseringen risikobildet. Hendelser som direktørsvindel, kryptovirus, sabotasje, informasjonstyveri og industrispionasje kan få dramatiske konsekvenser og påføre virksomheter betydelig økonomisk og omdømmemessig tap, sier Thomas Dahl, partner i rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO.

52 prosent av aktørene i kategorien «omsetning og drift av fast eiendom» i undersøkelsen svarer at de har behov for å øke egen IT-sikkerhetskompetanse. 48 prosent svarer nei på spørsmål om de føler seg trygge på at bedriften er godt nok sikret mot IT-angrep.

– I møte med potensielle kunder – små som store – får vi ofte høre at de har en IT-driftsleverandør som er ansvarlig for deres sikkerhet. Det er et argument som ofte ikke holder vann. Den primære oppgaven til en IT-driftsleverandør er at driften av IT-systemene går smertefritt, ikke å beskytte de digitale verdiene, sier Dahl.

38 prosent av de spurte eiendomsaktørene i undersøkelsen har ikke planer for å opprettholde virksomhetskontinuitet ved en krise eller andre uforutsette hendelser, og 1 av 4 vurderer ikke risiko knyttet til informasjons- og IKT-sikkerhet i forbindelse med bedriftens ordinære risikostyringsprosess.

– Riktig bruk av teknologi og data kan hjelpe eiendomsaktører med å øke sin verdiskapning og konkurransekraft, sier Sigmund Olav Lie, partner og leder av eiendomssatsingen i BDO.

– Når eiendomsaktørene for alvor innser verdiene disse dataene representerer vil det være naivt å tro at ikke også aktører med mindre edle hensikter gjør det samme. Det er derfor viktig å påse at virksomhetens digitale verdier er trygge, påpeker han.

Powered by Labrador CMS