SOLID: Adm. direktør Jane K. Gravbråten oppsummerer fjoråret.
SOLID: Adm. direktør Jane K. Gravbråten oppsummerer fjoråret.

Dro inn 747 millioner kroner i leieinntekter i fjor

I tillegg investerte de for første gang i et syndikat og er en av ankerinvestorene i selskapet som kjøpte Jærhagen kjøpesenter for over en milliard.

Publisert

- Vi ser tilbake på nok et utfordrende år preget av pandemi. Dette medførte et enda større fokus på tilpasninger og nye løsninger sammen med våre samarbeidspartnere, og internt i forhold til å ivareta egne ansatte og arbeidsmiljø.

Slik oppsummerer administrerende direktør Jane K. Gravbråten i AKA året som gikk.

Solide resultater

Etter ekstraordinær vekst i dagligvarehandel, bredt vareutvalg og byggevarebransjen i 2020, opplevde bransjene en tydelig normalisering i handelen fra midten av 2021. Det Hønefoss-baserte selskapet kan også i 2021 vise til solide resultater som reflekterer både lønnsomme eiendomstransaksjoner og effektiv eiendomsforvaltning av . Fjoråret ble et rekordår for transaksjoner i næringseiendom med et samlet volum på 155 milliarder kroner, ifølge en pressemelding.

- AKA har gjennom året deltatt i transaksjoner med en samlet brutto eiendomsverdi på mer enn 2,8 milliarder kroner. Selskapet har investert direkte i nye eiendommer for over 900 millioner. I tillegg investerte selskapet for første gang i et syndikat og er en av ankerinvestorene i selskapet som kjøpte Jærhagen kjøpesenter for over 1 mrd. kroner i slutten av desember, sier hun blant annet.

I tillegg solgte AKA 16 eiendommer for over 700 millioner.

Trekvart milliard i leieinntekter

Ved årsskiftet eier AKA, direkte og indirekte, en eiendomsportefølje med over 514.000 kvadratmeter næringsarealer, fordelt på 228 eiendommer. Samlet årsleie tikket inn på ca. 747 millioner kroner.

- Antall eiendommer ble redusert med to i fjor, men porteføljen har likevel vokst med om lag 80.000 kvadratmeter og 100 millioner kroner i årsleie. Offensive og profesjonelle leietakere bidrar til at vi stadig gjør både små og store bygningsmessige tilpasninger for sammen å skape best mulig resultater. Arbeidet med å vedlikeholde, oppgradere og rehabilitere eksisterende portefølje har gått som normalt i 2021. I tillegg har selskapet aldri før hatt et større antall små og store prosjekter i planleggingsfasen, påpeker Gravbråten.

AKA er lokalpatrioter og investerer fortsatt mye i lokal utvikling av Ringeriksregionen, blant annet gjennom støtte til Ringerike Næringsforening generelt, og et felles samarbeidsprosjekt med flere sentrale næringsaktører i Ringeriksregionen, «Invest in Ringerike», spesielt.

- Målet er å styrke fokuset og innsatsen på næringsvekst og utvikling i det mest spennende og største vekstområdet i Norge de neste 10 årene. Sammen med våre leietakere i Hvervenmoen Næringspark ser vi at handelsparken trekker kunder fra et stort omland til Hønefoss og regionen Ringerike. Vi jobber med å videreutvikle og forsterke handelsparken som en regional storhandelsdestinasjon, og har som ledd i dette startet opp arbeidet med en ny detaljreguleringsplan for området, forklarer hun.

Milliardinvestering

Ambisjonen om fortsatt vekst i eiendomsporteføljen står ved lag og AKA sikter på å gjennomføre flere lønnsomme eiendomstransaksjoner i år, hvorav nye investeringer for opp mot en milliard kroner kroner.

- AKA skal fortsatt være Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelsnæringseiendommer, og vi jobber kontinuerlig og målrettet for å realisere vår visjon, sier Jane K. Gravbråten.

Powered by Labrador CMS