Digital endring for CFO

Ove Rød Henriksen i Siva jobber for å sikre at økonomiavdelingen får en mer strategisk rolle i innovasjonsprosjektene og i utviklingen av eiendomsporteføljen.

Siva er et tradisjonsrikt statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling i alle fylker. Porteføljen består av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper samt innovasjonssentre og industribygg. Siva - Selskapet for industrivekst

- Vi er statens virkemiddel for tilretteleggende eierskap og utvikling av bedrifter og nærings- og kunnskapsmiljøer i hele landet. Vi har et særlig ansvar for å fremme vekst i distriktene og jobber for lønnsom næringsutvikling, sier CFO Ove Rød Henriksen.

På nettsiden heter det at Siva skal senke barrierer for etablering der markedsmekanismer gjør dette spesielt krevende, også for større industrielle eiendomsprosjekt. I tillegg skal det tilrettelegges for etablering og utvikling av bedrifter i nærings- og kunnskapsmiljø, og koble disse sammen i regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Aktivitetene finansieres over statsbudsjettet, og gjennom avkastning i en eiendomsportefølje som har en verdi på fire milliarder kroner.

Ville være med på å skape

Rød Henriksen kom til selskapet som økonomisjef i 2016. I dag er han CFO.

- Etter å ha jobbet som revisor ønsket jeg å komme tettere på selve verdiskapingen. Jeg ville bidra mer operativt og være med på beslutningene, sier han.

Økonomiavdelingen har ansvar for driften, inkludert IT, anskaffelser og internkontroll. Med seg har Rød Henriksen tre dyktige kolleger som er controllere på konsernstyring, innen finans, og på internkontroll og anskaffelser. Regnskapet er satt ut til VIEW Ledger som får de beste skussmål.

- Selv om de er i Oslo og vi er i Trondheim, fungerer dialogen veldig godt. De er dyktige, sier han.

Regnskapsfører håndterer alle bilagene. I tillegg samarbeides det tett rundt ulike typer selskapstransaksjoner, fisjoner, fusjoner, årsoppgjør og andre typer viktige rådgivningsoppdrag.

Teknologi i omstillingen av økonomiavdelingen

At økonomi har ansvar for IT er et lykkelig valg for Rød Henriksen.

- Kunnskap om teknologi er kritisk for økonomen. Vi skal bruke mye mindre tid på å kontrollere og prosessere data, og mer på beslutningsstøtte, sier han.

Regnskapet og driften styres med det norske skysystemet Xledger. Økonomiavdelingen jobber hele tiden med å utvide bruken av de mange systemfunksjonene, ved å blant annet integrere data fra systemene som brukes i eiendomsdriften.

- Når systemene snakker sammen får vi ut bedre analyser og verdifull innsikt for våre ledere og fagspesialister, sier han.

Xledger har utviklet et whitepaper som beskriver den moderne CFO i eiendomsbransjen. Dette kan du fritt laste ned her.

Tenker utenfor boksen

Rød Henriksen er opptatt av at avdelingen hans evner å tenke utenfor boksen.

- Endringene er mange og skjer så raskt at vi er nødt til å kunne stoppe opp og ha tid til å tenke de strategiske tankene. Jo mer vi kan frigjøre av tid, desto mer er vi en verdifull ressurs for våre kolleger.

Innen eiendomsdriften innebærer det færre manuelle prosesser for å sammenstille data til rapportering og oppfølging. I tillegg vil økt innsikt gi bedre svar på hva man skal prioritere fremover, og ikke minst hvilke varsellamper som det bør tas tak i. Dette er særlig viktig for Siva som har en sammensatt eiendomsportefølje over hele landet; noe er toppmoderne mens andre bygg har en mer industriell karakter.

Automatisering som ledestjerne

Fornying, forenkling og forbedring er rettesnorene i økonomiavdelingen. Derfor er automatisering særlig viktig for å finne og fjerne tidstyver.

- Vi har kommet langt med automatisering i regnskapet, og jobber nå med å forenkle årsoppgjøret også, sier han.

Rød Henriksen er veldig fornøyd med konsernstrukturen i Xledger. Konsolidering av regnskapene gjøres automatisk, og alle ansatte har tilgang til data og innsikt knyttet til sine ansvarsområder og eiendommer.

- Vi er et stort konsern med 40 datterselskaper og tre underkonsern. Måten Xledger er bygd opp på gjør det enklere å standardisere alle prosesser og akkumulere alle enheter i samme skjermbilde. Vi får opp et riktig helhetsbilde, og kan også enkelt drille ned i alle detaljer som vi lurer på.

Han har tilgang til data i sanntid og er svært sjeldent nettbanken lenger, da banken er integrert med Xledger.

- Siden alt er i Xledger har jeg full kontroll hele veien. At systemet er skybasert og alltid tilgjengelig er også en kjempefordel, sier han.

Planlegger mye mer av det samme

Fremover ser ikke Rød Henriksen for seg store endringer. Kursen er lagt. Planen er å få enda bedre forutsetninger til å bearbeide data, automatisere oppgaver, og forenkle rapportering.

- Forventningen er at vi skal bli enda bedre på å knuse og presentere tall. Vi skal flytte oss fra å kontrollere til å levere innsikt og hjelp som gir bedre beslutninger. Rollen som CFO er i endring, og ved å få tall og teknologi til å snakke sammen får vi en enda mer spennende arbeidsdag, sier han.

Xledgers whitepaper for den moderne CFO i eiendomsbransjen kan du fritt laste ned her.

Powered by Labrador CMS