Bolig:

BLOKKER: Slik ser utviklerne for seg delprosjektet.

Dette fjordprosjektet skal få opptil 100 leiligheter til

For å få plass til alle som vil flytte til kommunen ble det gamle industristedet ved fjorden lagt inn i boligplanene. Nå planlegges enda et delprosjekt der.

Publisert

Moss kommune har vunnet i lotto flere ganger de seneste årene, blant annet med myndighetens jernbanesatsing. Når den nye strekningen er på plass kommer togturen til Oslo S til å være som en T-banetur internt i hovedstaden.

I tillegg har byen hatt flere store industrianlegg som har fungert som fluepapir på de store eiendomsutviklerne. De har skjønt at boliger ved fjorden sør for Oslo er innertier, som for eksempel Höegh sitt suksessprosjekt Verket. Dette og andre boligprosjekter trekker mange kjøpere, og de neste 30 årene vokser kommunens folketall fra dagens 50.000 til snaut 57.000. Mosseregionen ender dermed på over 70.000, ifølge noen som kan dette med tall.

Drabantby ved kysten

Slikt fører til boligbygging, men ikke alle kan bo i sentrum. Derfor har kommunen pekt på andre steder, som på Kambo fem kilometer nord for rådhuset. Der hadde Norsk Spesialolje (NSO) lenge landets største behandlingsanlegg for spillolje, og rundt denne kystperlen skal flere utviklere bygge boliger.

Boklok er en av disse, IKEA og Skanskas felles boligsatsing. Nå har de bedt om en forhåndskonferanse med kommunen, der de skisserer et 6.895 kvadratmeter stort blokkprosjekt et stykke opp fra sjøen.

- Planen forholder seg til formålet om knutepunktutvikling rundt Kambo stasjon. Prosjektet består av tre blokker med fire til seks etasjer, og det legges opp til 80-100 gjennomgående leiligheter som alle har private uteplasser, skriver plankonsulent LPO arkitekter og skriver at blokkene skal omkranse et stort og åpent grønt uterom.

Bilene skal ned i kjelleren og takene skal fungere som terrasser. Utviklerne som arbeider med et heltre-konsept, vil dessuten bruke farger både på selve bygningene og på detaljer rundt vinduer, beslag og dører. Det ble godt mottatt i formøtet med kommunen.

- Flott at det brukes farger for å skape variasjon og identitet. Viktig at det tas med på detaljene, heter det fra den kanten.

Litt næring

De applauderer derimot ikke bruken av svalganger og poengterer at de har hatt dårlig erfaring med slike i andre prosjekter.

- Veldig viktig å ha fokus på god utforming og at svalgangene har flere funksjoner ikke kun fungerer som gjennomganger. Det er vist forskjellige svalgangskonsepter i presentasjonen. Mange gir gode muligheter for å bruke svalgangene som oppholdssted samt gi bygningene karakter og særtrekk, skriver de.

Boklok ser også for seg at bakkeplanet på hjørnet nærmest togstasjonen brukes til utadrettet næring. Den blokka blir støyutsatt, derfor mener de næring er best der.

- Dette for å bruke et lokale med vanskelige forhold til varig opphold til noe fornuftig og samtidig ha muligheten til å skape rom for næring som kan gi noe tilbake til lokalområdet, fremhever de.

Også dette fikk gehør i rådhuset.

- Kommunen ser at dette kan være et positivt bidrag til området og er ikke negativt innstilt til å åpne for et mulig næringslokale her, heter det blant annet i referatet.

Powered by Labrador CMS