500 MILLIONER: 98 boliger kommer i første byggetrinn på Sjøhagen Brygge. Eierne investerer 500 millioner kroner i dette trinnet.
500 MILLIONER: 98 boliger kommer i første byggetrinn på Sjøhagen Brygge. Eierne investerer 500 millioner kroner i dette trinnet.

Her blir det bygd et par tusen boliger

Det lille området vest i Østfold er i full forvandling, og mer skal det bli i årene som kommer. Svært mye mer.

Publisert Sist oppdatert

Mosseregionen vokser raskt og i 2031 regner tallknuserne med over 70.000 innbyggere, 30 prosent flere enn nå. Moss kommune satte derfor for noen år siden utviklingslyset på tettstedet Kambo med tanke på knutepunktutbygging rundt jernbanestasjonen. Utbyggingen er i full gang og skal pågå i mange år.

Sjøhagen som ligger vestvendt mot Mossesundet er ett av de nye store boligområdene, og har slått godt an hos blant andre pendlere fra Oslo-området. Der er det bygd rundt 400 boliger. Områdereguleringen fra 2016 gir mulighet for rundt 1000 boliger på sikt, der halvparten kan komme på NSO-området.

– En mindre plan med 60 eneboliger er også godkjent, i tillegg til at reguleringen for rundt 500 boliger på Sjøhagen nord er under oppstart. Alt i alt snakker vi nok om ca 1500 boliger på Kambo i årene fremover, alle innenfor en kilometers avstand fra stasjonen. Disse boligene er i tillegg til de som allerede er bygd på Sjøhagen. De aller fleste blir vestvendt med nærhet til sjøen, sier kommuneplanlegger Terje Pettersen i Moss.

500 millioner kroner

NSOs eiendom ligger i strandkanten et par hundre meter sør for Sjøhagen. Da Moss jobbet med kommuneplanen for 2011-2012, ba eierne dem om å vurdere boliger på den 77 mål store næringseiendommen, noe som ble hilst velkommen i rådhuset. Rett før jul i fjor vedtok bystyret detaljreguleringsplanen for to delområder der – med 46 rekkehus og 52 blokkleiligheter.

Det er selskapet NSO Eiendom skal stå for utviklingen fra næring til bolig. I første byggetrinn er EVR Norge tatt inn som 25%-eier og deltager i utviklingen. Det arbeides nå med prospekt og prising, og forventet salgsstart før sommeren.

– Vi har fått rammegodkjenningen og snart starter vi markedsføringen og salget. Jeg har en god magefølelse, for signalene fra markedet er gode og vi har hatt flere henvendelser fra interessenter. Disse 98 boligene er det første av seks trinn på eiendommen, sier administrerende direktør Vegard Sundby i EVR.

Bare i dette første byggetrinnet skal det investeres for 500 millioner kroner. Salgstakten bestemmer når alt er ferdig, men går prosessen på skinner regner utbygger med å holde på i sju-åtte år. Totalt skal det bygges 500-600 boliger på denne eiendommen.

Attraktivt

Boligene på Sjøhagen Brygge er rettet mot både lokale folk og Oslo-markedet.

– Med jernbanestasjonen bare tre-fire minutter unna tar turen til Oslo S rundt en halv time. Dessuten er umiddelbar nærhet til sjøen også attraktivt for mange. Kommunen har gjennom hele prosessen vært velvillig og forholdet til naboene har også vært svært positiv. Alt har gått etter planen og vi synes arkitektene har gjort en god jobb, påpeker Sundby.

Utviklingen av Sjøhagen Brygge åpner det tidligere industriområdet for allmenheten, og i tillegg til boliger og ny infrastruktur blir det opparbeidet en offentlig badestrand. Hele området har kveldsol og Jeløy ligger bare 500 meter unna på motsatt side av Mossesundet.

Fakta:

Kambo er et område nordvest i Moss kommune, seks kilometer far bysentrum.

Store deler av området skal bebygges med boliger – et par tusen totalt.

Norsk Spesialolje (NSO) har i flere år hatt landets største behandlingsanlegg for spillolje på Kambo.

Denne eiendommen er blant de som skal bebygges.

Det lokale entreprenørselskapet EVR Norge er med i utviklingen av det første byggetrinnet her, der det skal investere 500 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS