NYTT OG GAMMELT: Skissene viser solid transformasjon bak de verneverdige bryggehusene.
NYTT OG GAMMELT: Skissene viser solid transformasjon bak de verneverdige bryggehusene.

Dette bryggeprosjektet bevarer og utvikler

– I dette prosjektet viser vi hvordan kvartalet kan forvandles fra parkeringsplass til byliv med handel, bevertning, næring og bolig, sier arkitekten.

Publisert

Nylig gjennomførte LPO Arkitekter et skisseprosjekt for eiendomskonsernet Pellerin. Det handler om området mellom det nye og det gamle, sentrum og ny byutvikling.

- Hvordan kan vi bevare og samtidig utvikle bryggehusene til et sted for dagens bedrifter? I dette prosjektet viser vi hvordan kvartalet kan forvandles fra parkeringsplass til byliv med handel, bevertning, næring og bolig, forklarer arkitekt Anne Sandnes om hvordan de undersøkte potensialet i bryggehusene i Tromsø og tomtene bak.

– For å tilrettelegge for et sosialt bygulv åpner vi de gamle bryggene med å erstatte noen av veggene med glassflater og tar tilbake historiske portelementer. Dette gir en fleksibilitet til å åpne og lukke deler av fasaden utfra behov, sier hun blant annet til LPOs hjemmeside.

Der i gården ser de for seg en markedshall i første etasje med servicefunksjoner til publikum langs fasaden, sammen med en gjennomgang som knytter seg til bevegelsesmønstre i byrommene rundt.

- Her kan det tilrettelegges for et mangfold av tilbud som sammen skaper et spennende bymiljø og en ny destinasjon langs Tromsøs vannkant. På parkeringsplassen bak de gamle bryggehusene forslår vi et nytt bygg tilpasset eksisterende omgivelser med næringsbase, kontorer i de tre nederste etasjene og parkeringskjeller, forklarer hun.

På toppen av tredje etasje vil LPO ha leiligheter over fire etasjer i hvert hus.

- Hvert av de fire bolighusene med tilhørende del av basen får ulik farge, som også bidrar til å redusere skala og gir variasjon i det nye bygget kvartalet, påpeker hun.

De tre bevaringsverdige bryggehusene som ble bygd tidlig på 1900-tallet er karakteristiske for sjøfronten i Tromsø, og blant et fåtall som fortsatt står. Det vurderes som positivt å bevare disse mens øvrig bebyggelse rives for å åpne kvartalet på bakkeplan.

- Å gi nytt liv til de gamle bryggehusene vil gjøre området til en attraktiv møteplass i Tromsø sentrum. Vi viser hvordan det gamle og det nye tar hensyn til hverandre og gjør at området tilføres byliv og attraktivitet store deler av døgnet, sier Sandnes.