DEKNINGSSALG: Bonum fikk solgt bygården Bygdøy allé 14på dekningssalg, da den opprinnelige kjøperen ikke gjorde opp for seg.
DEKNINGSSALG: Bonum fikk solgt bygården Bygdøy allé 14på dekningssalg, da den opprinnelige kjøperen ikke gjorde opp for seg.

– Det er mange sinte kreditorer

En avskiltet advokat og en bedrageridømt eks-politimann har vært sentrale i Weda AS, som førte Bonum bak lyset i Bygdøy allé. Kreditorene må se langt etter de 24,6 millionene som er meldt inn til konkursboet.

Publisert Sist oppdatert

Fjellspesialisten Weda AS kjøpte i 2016 et selskap, som igjen skulle kjøpe Bygdøy allé 14 av Bonum. Sistnevnte fikk aldri kjøpesummen på 66 millioner, og i april 2018 avsa Nedre Romerike tingrett kjennelse om å åpne konkurs i Fjellspesialisten Weda. Bakgrunnen var et krav på ca. 2,1 millioner kroner i form av skyldig merverdiavgift. Selskapet bestred kravet, og det gikk 5 måneder før tingretten avsa kjennelse om åpning av konkurs.

Les også: Bonum ført bak lyset i Bygdøy allé

Styreleder Ulf Johnny Axelsson og advokat Pål Eriksrud møtte på vegne av skyldneren i rettsmøtet før åpning av konkurs. De bestred at Skatt øst hadde noe krav mot selskapet. De meddelte også en kjennelse om at konkursåpning ville bli anket til lagmannsretten.

Endret navn

Den 21. mars 2018 ble det registrert navneendring i Foretaksregisteret. Fjellspesialisten Weda AS skiftet da navn til Weda AS. Dette skjedde altså etter at selskapet var begjært konkurs og én måned før konkursåpningen.

Den bedrageridømte eks-politimannen Sturle Ingemann Sandnes ble registrert som ny daglig leder 21.11.17, det vil si etter at det var sendt varsel om konkurs. Han er registrert fratrådt den 14.03.18.

Ulf Johnny Axelsson ble registrert som ny styreleder den 21.11.17.

Møtte med advokat

I rettsmøte den 05.02.18 møtte «økonomifullmektig» Tor Lorentzen, daglig leder Sturle Ingemann Sandnes og styreleder Ulf Johnny Axelsson. Skyldner opplyste da at «selskapet er i full drift, og omsetter anslagsvis for NOK 2 mill. i måneden, med overskudd på ca. 30%».

Les også: Konkursgjenganger nestleder i Tempelridderordenen

I rettsmøte 19.04.18 møtte styrelederen sammen med advokat Pål Eriksrud. Saksøkte anførte å ha et tilbakebetalingskrav på merverdiavgift.

Ingen frie aktiva

Til konkursboet er det anmeldt fordringer på ca. 24,6 millioner kroner, hvorav krav på merverdiavgift utgjør 2,8 millioner. Ved konkursåpningen var det ingen frie aktiva.

– Dette står i sterk motstrid til påstanden i rettsmøte den 19.04.18 om at selskapet ikke var insolvent. Bostyret oppfatter det dithen av påstanden må ha vært fremsatt mot bedre vidende, dvs. falsk forklaring til retten, skriver bostyrer – advokat Cato Johannessen – i sluttinnberetningen til Nedre Romerike tingrett

– Gitt uriktige opplysninger

Etter konkursen ble det opplyst til bostyrer at det ikke hadde vært noen drift i 2018, og at alle prosjekter var overdratt til et nytt selskap, Familiehytten AS, pr 01.12.17.

– Dette innebærer at det ble gitt uriktige opplysninger til tingretten for å unngå konkurs, dvs. falsk forklaring til tingretten også om dette, eller at det ble gitt feil opplysninger til bostyrer. Dette samsvarer godt med hvordan personene involvert i Weda AS har opptrådt i andre sammenhenger, skriver bostyrer, og fortsetter:

– Både Johnny Axelsson, advokat Pål Eriksrud og regnskapsfører Tor Lorentzen har sammen med andre i «kretsen» rundt disse, blant annet Sturle Sandnes, de senere år vært innblandet i mange konkurser. Det er spesielt at både selskapets advokat og regnskapsfører er dømt i sivile saker til å betale store erstatningsbeløp for «klanderverdige forhold». Det er et fellestrekk i konkursene at det er vanskelig å finne ut av de faktiske og formelle forhold i selskapene.

Les også: Så lett er det å svindle et aksjeselskap

Manglende regnskapsførsel

Ifølge bostyrer er det også et fellestrekk at «det har vært store mangler knyttet til regnskapsførselen i disse selskapene». Det antydes også at «noen» bevisst bruker selskapene til «svindel om bedragerier».

– Fremgangsmåten skal være at selskaper med lang og positiv kreditthistorikk under tidligere eiers ledelse kjøpes rimelig, og at selskapene deretter opparbeider seg betydelig gjeld i forbindelse med kjøp på kreditt. Det er også grunn til å anta at flere av selskapene benytter seg av/har benyttet seg av stråmenn i ulike roller, skriver bostyrer.

Mange anmeldelser

Han viser også til at det er mange «sinte kreditorer» som mener seg bedratt. I tillegg foreligger det mange anmeldelser og sivile saker mot personer i «kretsen» rundt Weda AS, og flere er dømt til å betale store erstatningsbeløp.

Bostyrer peker også på at Sturle Ingemann Sandnes tidligere er dømt for bedragerier, og at Pål Eriksrud er fratatt advokatbevillingen.

– Fellestrekk med andre konkursboer er at virksomheten i selskapet som har gått konkurs, fremstår som kaotisk og useriøst, samt at det ikke er midler i boene til nærmere granskning av virksomheten. Bostyrer i nærværende bo er «bombardert» med henvendelser om anmeldelser, påståtte ulovligheter, sivile tvister mv., heter det i sluttberetningen.

Les også: – Håpløs situasjon for dem som blir svindlet 

Krevende for bostyrer

Bostyrer skriver også at «arbeidet rundt dette har vært særdeles krevende».

– Kretsen rundt Weda AS har vært involvert i en rekke konkurser/tvister, og det har vært vanskelig å få oversikt. Redegjørelsen i denne innberetningen gir sannsynligvis bare et lite og fragmentert bilde av den virksomhet «kretsen» rundt Weda AS har drevet de siste årene. Det er ikke midler til videre bobehandling, og bostyrer må foreslå at bobehandlingen innstilles, selv om det ideelt sett burde være slik at «kretsen» ble nærmere ettergått. Innberetningen er således ikke uttømmende. Innberetningen sendes dog politiet og skatteetaten, som antas å arbeide videre med en rekke forhold tilknyttet diverse konkurser, skriver bostyrer Cato Johannessen.

DETTE ER SAKEN– Fredag den 13. desember skrev Estate Nyheter at den bedrageridømte eks-politimannen Sturle Ingemann Sandnes var sentral da et lite aksjeselskap ville kjøpe Bygdøy allé 14 av eiendomsutvikleren Bonum.

– Selskapet bladde aldri opp de avtalte 66 millionene, og senere ble det sendt en falsk melding til Brønnøysundregistrene om at styret i eierselskapet Bygdøy Alle 14 AS skulle skiftes ut.

– Etter at Estate Nyheter avdekket hvor lett det er å svindle et aksjeselskap, skal Næringsdepartementet se på dagens rutiner i Brønnøysundregistrene.

– Bygdøy allé 14 er ikke den eneste bygården som Sturle Ingemann Sandnes angivelig skulle være med å kjøpe. I fjor i år strandet også kjøpet av Parkveien 73 i Vika fordi kjøperen – Ødegaard Snekkerverksted AS – ble slått konkurs.

Estate Media er ute med Podcast. Hør den her:

Powered by Labrador CMS