Derfor er Vestby fremtidens lager- og logistikklokasjon

I 2019 kjøpte Anthon B Nilsen Eiendom 180 mål tomt på Vestby til utvikling av lager og logistikk. Effektiv tilgang til Europa med nærhet til E6 og havn gjør Vestby Næringspark til fremtidens lager- og logistikklokasjon.

– Vi har etablert - og fortsetter å etablere - en effektiv logistikkpark som gir kunden valuta for pengene. Undersøkelser viser at pris, nærhet til kunden og kort vei til E6 er de viktigste kriteriene for valg av beliggenhet. Vestby Næringspark tilbyr alt dette.

Det sier Henning Sørlie, prosjektdirektør i Vestby Næringspark.

– Vi kjøpte denne tomten fordi den er perfekt for både inn- og utgående vareflyt. I tillegg kan vi i Vestby tilby store og fleksible arealer og gode grunnforhold.

Båt og havn blir mer og mer viktig

Vestby ligger i den såkalte Syd-korridoren, det vil si kort vei til Europaveien. Dette er noe som vektlegges mer og mer ved valg av beliggenhet. Sørlie mener også at nærheten til Moss havn blir stadig viktigere fremover.

– Tidligere opplevde vi at Nord-korridoren var prioritet, men dette bildet er vesentlig endret. Nærhet til Oslofjordtunnelen gir Vestby gode transportløsninger både nord-syd og øst-vest. I tillegg gir markedet sterke signaler om at en høyere andel av transporten i fremtiden blir via båt og jernbane, på grunn av miljøhensyn. Samtidig opplever vi en skepsis til at jernbanekapasitet og -forutsigbarhet blir konkurransedyktig og god nok. Dermed tror vi at nærhet til havn vil bety enda mer for valg av beliggenhet enn nærhet til jernbane.

Robuste bygg

I Vestby tilbyr Anthon B Nilsen skreddersydde lokaler med fokus på kvalitet til konkurransedyktig leie.

– Vi tror det å levere god kvalitet, bygg- og tekniske løsninger som er tilrettelagt for fremtidige endringer og behov, samt tilrettelegging for fremtidig ekspansjon vil gjøre oss til foretrukket partner for dem som søker nye lager- og logistikkarealer, sier Henning.

FAKTABOKS

Derfor er Vestby fremtidens lager- og logistikklokasjon.

  1. Kort vei til kunden og markedet
  2. Effektiv tilgang til Europa med nærhet til Moss havn og E6
  3. Mulighet for fremtidig ekspansjon
  4. Nærhet til Oslofjordtunnelen gir gode transportløsninger til både nord-syd og øst-vest
  5. Store og fleksible arealer
  6. Gode grunnforhold
  7. Rimelig pris

De 180 målene består primært av lager- og logistikkbygg, men også en andel kontorareal.

– Trenden er at bedriftene nå velger en mer todelt løsning hvor kontor etableres der det er stor tilgang på arbeidskraft. Derfor har vi valgt en todelt løsning, forklarer Henning.

Strenge krav til grunnforhold

– Hvilke typer bedrifter vil dra nytte av Vestbys unike beliggenhet?

– Spesielt logistikkbedrifter som ønsker nærhet til kunden sin, og som vil ha mulighet til å ekspandere på sikt. Vi ser også en klar tendens til at bedriftene som leier av oss, ønsker mer automatisering. Dette stiller igjen strenge krav til gode grunnforhold, noe vi kan skilte med. Mange av bedriftene som i dag ligger tett på Oslo, og ønsker nye lokaler, vil velge Vestby logistikkpark, sier Henning, som også deler en gladnyhet:

– Vestby kommune arbeider nå aktivt med å få på plass ytterligere en ny avkjøring fra E6 og i prinsippet rett inn på Næringsparken. Dette vil ytterligere befeste Vestby Logistikkparks posisjon i markedet.

Powered by Labrador CMS