UTELIV: De fremtidige beboerne vil få svært kort vei til utelivet som Grünerløkka har å by på.

Carucel har planer om boligbygg midt på Grünerløkka

Bygget, som er planlagt i en bakgård bak Olaf Ryes Plass på Grünerløkka, skal oppleves som en naturlig forlengelse av Parkteateret.

Publisert

På vegne av Carucel-selskapet Home Eiendom II AS har Los arkitektur + design sendt søknad om rammetillatelse for Olaf Ryes plass 10. Tiltaket omhandler oppføring av et nytt boligbygg med 4 etasjer og kjeller på til sammen 498 kvm BRA inkludert åpne arealer. Det foreslås også et lavere bygg på 22,3 kvm med delt formål.

– Eiendommen ligger i et historisk bygningsmiljø som for det meste består av eldre klassisistiske bygårder i mur fra slutten av 1800-tallet. Mot gatene fremstår bygningsmiljøet som homogent, mens det er ganske stor variasjon i bakgårdsbebyggelsen, både når det gjelder form og uttrykk, skriver arkitektselskapet i redegjørelsen.

I bakgårdene har det tradisjonelt ligget staller, verkstedbygninger og småindustri. Mye ble revet på 1980-tallet, men i dette kvartalet ligger det fortsatt flere bygg av denne typen.

– Spesielt fremtredende i bygningsmiljøet er Parkteateret med sitt buede tak og lukkede fasader. På vår eiendom lå det tidligere et våningshus inntil Parkteateret som dekket hele fasaden og som strakte seg over hele eiendommens bredde. Da dette ble revet, etterlot det seg en eksponert og død murfasade over fire etasjer. Det vil være positivt for bakgårdsmiljøet om denne dekkes til med en utadvendt og levende bygning, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Best mulig solforhold og gode utearealer, samt tilpasning til Parkteateret har vært de viktigste kriteriene for utformingen av det nye bygget.

Den nye bygningen består av 6 leiligheter; 2 stk 2-roms på bakkeplan (38 kvm), 2 stk 3-roms i andre etasje (45 og 49 kvm) og 2 større 5-roms over to plan i 3. og 4. etasje (92 og 96 kvm).

– Leilighetene er funksjonelle og effektivt organisert, med gode bokvaliteter. Samtlige leiligheter har egne balkonger / terrasser i tillegg til felles uteoppholdsarealer, skriver Los arkitektur + design.

Powered by Labrador CMS