Juss:

REISER SPØRSMÅL: Det grønne skiftet i bransjen bør skje gradvis, for å unngå at negative avledede konsekvenser trumfer den miljømessige gevinsten, mener artikkelforfatterne.
REISER SPØRSMÅL: Det grønne skiftet i bransjen bør skje gradvis, for å unngå at negative avledede konsekvenser trumfer den miljømessige gevinsten, mener artikkelforfatterne.

Byrådets varslede skjerping av reglene for utslippsfrie byggeplasser i Oslo – ikke bare gull og grønne skoger (+)

Frem til nå har krav om fossilfrie byggeplasser kun vært gjeldende for Oslo kommunes egne bygg- og anleggsprosjekter. Byrådet varsler nå at det vil stilles krav om fossilfrie byggeplasser i alle nye reguleringer i kommunen, og signaliserer samtidig strengere krav til utslippsfrie byggeplasser i fremtiden. Dette kan være problematisk av flere grunner.

Publisert

Ifølge tall fra SSB står utslipp fra byggeplasser for omtrent en fjerdedel av klimagassutslippene i Oslo. I tillegg påvirkes beboere negativt av lokal luftforurensning og støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.

Dette har vært bakgrunnen for at Oslo kommune har gått i front for en mer klimavennlig bygg- og anleggsvirksomhet, og stilt krav til at prosjekter i kommunens regi skal være fossilfrie.

I kommunens klimastrategi mot 2030 fremgår det at Oslos utslipp av klimagasser skal reduseres med 95 prosent innen 2030, og at et skifte i bygg- og anleggssektoren "er avgjørende for å nå Oslos klimamål". Målet har vært at alle kommunens byggeplasser skal være utslippsfrie innen 2025. Kommunens første utslippsfrie bygg- og anleggsprosjekter ble igangsatt i 2019.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.