KOSTBART SLØSERI: Når en ny leietaker flytter inn, brukes det både store summer på å tilpasse lokalene, samtidig som det kastes mye som kunne vært brukt videre.
KOSTBART SLØSERI: Når en ny leietaker flytter inn, brukes det både store summer på å tilpasse lokalene, samtidig som det kastes mye som kunne vært brukt videre.

Bruker 8.900 kroner per m2 på leietakertilpasninger

Samtidig som «alle» snakker om miljø og gjenbruk, brukes det stadig større ressurser på å tilpasse lokalene til nye leietakere.

Publisert Sist oppdatert

Det er DNB Næringsmegling som i sin ferske investorundersøkelse har undersøkt utleiernes kostnader forbundet med tilpasninger til nye leietakere. For selv om mange er opptatt av miljø, er det fortsatt ikke vanlig at leietakerne tar til takke med de løsningene som den forrige leietakeren har hatt i lokalene.

» Leietagerne har ekstreme krav til hva som må gjøres. Miljømessig er det katastofe»

Deltaker i investorundersøkelsen

«Med det fokuset som har vært på miljø de siste årene, ikke minst i eiendomsbransjen, hadde vi forventninger om at trenden kanskje gikk riktig retning når vi nå gjorde en ny måling. Vår ferske investorundersøkelse blant Osloinvestorene viser dessverre ingen bedring i tallene, tvert i mot, ser vi en svak økning fra nivåene sist. Dette virker heller ikke å komme overaskende gårdeierne, som i aller høyeste grad opplever dette like utfordrende i dag», skriver DNB Næringsmeglings analytiker Magnus Havikbotn Jacobsen om temaet.

Årets tall viser at gårdeierne i gjennomsnitt bruker 8.900 kroner per kvadratmeter i tilpasninger til nye leietakere. Det er en økning fra undersøkelsen i 2019, da tallet var 8.100 kroner per kvadratmeter. Samtidig hevder flere gårdeiere at det ikke er uvanlig med tilpasninger på over 15.000 kroner per kvadratmeter.

Vi kan ikke rive ut alt hver gang det flytter inn en ny leietager, det er rett og slett ikke bærekraftig i lengden

Deltaker i investorundersøkelsen

Flere gårdeiere tar ifølge DNB Næringsmegling selvkritikk på at de i enda større grad burde vært flinkere til å synliggjøre tilpasningskostnaden for leietakerne, og at de burde presset mer på for å tilby mer standardiserte løsninger. Samtidig peker de på at de er i konkurranse om leietakerne, og at de er avhengig av at leietakerne justerer ned kravene sine og at de i større grad tenker gjenbruk enn i dag.

«Kanskje vil bransjen også her være tjent med en form for miljøsertifisering knyttet til eksisterende lokaler, når vi ser hvilken positiv effekt dette har hatt på nybyggene», skriver DNB Næringsmegling.

Powered by Labrador CMS