POWERHOUSE: Kjøper innebærer at Brødrene Jensen sikrer seg Powerhouse Telemark i Porsgrunn.

Brødrene Jensen kjøper 17 Recreate-eiendommer

Brødrene Jensen AS har kjøpt 17 eiendommer etter Recreate-konkursen og sikrer dermed videre drift og utvikling av eiendommene.

Det er gjennom et heleid datterselskap at Brødrene Jensen har sikret seg eiendomsporteføljen på 17 eiendommer fra det tidligere børsnoterte eiendomsselskapet Recreate. Brødrene Jensen kjøper alle aksjene i RCR Office Midco AS og RCR Property Group AS og overtar dermed en eiendomsportefølje med tyngdepunkt i Grenlandsområdet og Tønsberg. Porteføljen består hovedsakelig av kontoreiendom, blant annet det energieffektive signalbygget Powerhouse Telemark.

– Vi overtar eiendomsporteføljen med fullt fokus på god forvaltning, til glede for nåværende og nye leietagere, herunder å gjøre de nødvendige investeringene for å ta ut ytterligere potensialet i eiendommene, sier Leif Oddvin Jensen, styreleder i Brødrene Jensen AS.

Samtidig som Brødrene Jensen gjennomfører transaksjonen, er eiendomsporteføljen også refinansiert, noe som sikrer at eiendommene skal kunne gjøre nødvendige investeringer i tiden fremover.

Det var i april i år at ble det åpnet konkurs i Recreate ASA. Avtalen om å kjøpe aksjene i eierselskapene til eiendommene er gjort med konkursboet, som ledes av Leif Petter Madsen i Wikborg Rein Advokatfirma.

Powered by Labrador CMS