Content

BREEAM In-Use – opprettholdes byggets bærekraft og kvalitet?

Miljøkravene for eiendommer blir stadig strengere, og både investorer, banker og leietakere ser nå etter grønne bygg, men det kan være vanskelig å orientere seg i det store utvalget av tilgjengelige eiendommer. Selv om et bygg har flott dokumentasjon fra da det var nyoppført, er det mye som kan skje fra oppføring av et bygg til bygget har vært i drift i flere år. Hvordan kan man vite om byggets bærekraftige egenskaper og kvaliteter vedlikeholdes, og hvordan kan dette dokumenteres? Svaret kan ligge i en BREEAM In-Use-sertifisering.

Håvard Sveahaugen i Newsec er godkjent BREEAM In-Use-revisor. Han jobber til daglig med BREEAM In-Use-sertifiseringer, og tar seg av både innsamling og vurdering av dokumentasjon.

- Et BREEAM In-Use-sertifikat er et internasjonalt kvalitetsstempel for blant annet miljø, og det kan brukes på eiendommer av alle aldere. Dette er svært nyttig for byggeiere nå som taksonomien kommer for fullt og fører til strengere krav om miljørapportering allerede for regnskapsåret 2022. Kan innsatsen som ble lagt ned tidlig i byggets levetid bevises etter nåtidens strenge krav? Det er i slike tilfeller vi utfører BREEAM In-Use-sertifiseringer, forteller Sveahaugen.

Flere gode grunner for BREEAM In-Use-sertifisering:

  • Det er gir en oversikt over miljøytelsen totalt i porteføljen eller per enkeltbygg.
  • Du får muligheten til å benchmarke og sammenligne byggporteføljen / bygget.
  • Du etablerer referanseverdier for stadig forbedring og hva som må inngå i budsjett.
  • Du reduserer miljøbelastningen gjennom spesifikke tiltak i bygget eller gjennom ledelsen.
  • Driftskostnader kan reduseres.
  • Det gir input til årsmeldinger, CSR-rapporter, GRESB rapportering m.m.
  • Økt trivsel blant byggets brukere.
  • Økt eiendomsverdi og markedsetterspørsel
  • Mulighet for å tiltrekke investorer og leietakere.

Hva er BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use er en internasjonal sertifisering som beskriver status på et eksisterende bygg, i motsetning til BREEAM-NOR som benyttes for nybygg.

– Sertifiseringen vurderer blant annet byggets energiforbruk, vannforbruk, robusthet, innemiljø og transportmuligheter. Resultatene presenteres som en samlet score slik at eiendommen kan sammenlignes med andre bygg av samme type, forklarer Sveahaugen.

Sertifiseringen er delt i to deler som kan gjøres sammen eller enkeltvis.

– I del en sertifiseres byggets iboende egenskaper og i del to sertifiseres byggets ledelse. Sertifiseringen kan gjøres uansett om bygget har BREEAM-NOR eller ikke, sier Sveahaugen.

Les mer om BREEAM In-Use og kontakt oss her.

Hvorfor skal man gjennomføre en BREEAM In-Use- sertifisering?

I følge Sveahaugen er det flere gode grunner til å sertifisere etter BREEAM In-Use:

– En sertifisering kan gi en økt verdi i form av at den blir mer attraktiv for både leietakere og investorer. Med de stadig strengere miljøkravene har det blitt risikofullt å plassere penger i grå bygg. For å kvalifisere til å motta grønne lån med bedre betingelser, vil det stilles krav til dokumentasjon. Flere selskaper har også forpliktet seg til strakstiltakene under Eiendomssektorens veikart, der krav om energi- og miljøledelse inngår. En BREEAM In-Use-sertifisering oppfyller dette kravet. Ellers er det mange fordeler, blant annet ved at man får bedre oversikt og dermed kan gjøre lønnsomme forbedringer av driften eller gjennomføre tiltak som gir et mer miljøvennlig bygg eller øker leietakernes trivsel. Et sertifikat er ikke endelig, og kan forbedres. Det kan ofte gi et godt utgangspunkt for å planlegge og budsjettere for fremtidige utbedringer av eiendommen. Resultatene vil være tillitsverdige og pålitelige siden de er verifiserte av en tredjepart, sier Sveahaugen.

Når kan et bygg BREEAM In-Use-sertifiseres?

Det er ingen frist for førstegangssertifisering med BREEAM In-Use for den delen av sertifikatet som omhandler byggets kvaliteter.

– For å kunne opparbeide resultater for blant annet energi, vann, avfall, kommunikasjon og erfaringer med leietakere bør bygget ha vært i drift en stund. Det er dermed lurt å begynne prosessen med BREEAM In-Use etter omtrent et års drift. På denne måten kan byggeier vise til gyldighet av bærekraft og kvalitet etter byggets oppføring, og at dette er noe de fokuserer på under byggets levetid. Det er byggeiers ansvar å holde denne sertifiseringen ved like, og det er en viktig og verdifull oppgave for både egne resultater samt det lokale og nasjonale bidraget, sier Sveahaugen.

Et sertifikat har tre års gyldighet før sertifisering må gjennomføres på nytt.

– Dermed sikrer man at sertifikatet beskriver den nåværende tilstanden så godt som mulig. Resertifiseringene går for øvrig vanligvis fortere unna enn den opprinnelige sertifiseringen, sier Sveahaugen.

Hvor omfattende er BREEAM In-Use sertifiseringen?

Arbeidet med sertifiseringen består av innhenting og vurdering av dokumentasjon og bevismateriale.

– Første del av jobben er å fremskaffe dokumentasjon. Vurdering av dokumentasjonen gjennomføres av en BREEAM In-Use-revisor som må være lisensiert i henhold til BRE Global sine retningslinjer. Under arbeidet kan det også oppstå behov for å utarbeide mer relevant dokumentasjon for å øke score. Omfanget defineres fullt og helt ut fra tilgjengeligheten på dette samt samarbeid med dokumentinnsamler eller revisor. Dersom en BREEAM-NOR sertifisering allerede er gjort, vil det ofte gjøre arbeidet enklere, sier Sveahaugen.

Trenger du bistand med BREEAM-In-Use-prosessen?

Anja Myreng Skaran, avd. leder for energirådgivning Newsec.
Anja Myreng Skaran, avd. leder for energirådgivning Newsec.

Anja Myreng Skaran er avdelingsleder for energirådgivning i Newsec. Hun er svært fornøyd med å kunne tilby oppdragsgivere bistand gjennom hele BREEAM In-Use-prosessen.

– BREEAM In-Use sertifiseringen er noe vi har satset på. Dette er fordi vi ser økende etterspørsel, og vi har selv troen på at dette blir en bransjestandard i årene fremover. Det kreves omtrent kun tilgang til bygg og dokumentasjon fra vår side, og kanskje det beste av alt for våre kunder – nesten ingen innsats av gårdeier. I de fleste tilfeller trengs det ingen investering, og det er kun dokumentinnsamling. Vi tilbyr våre kunder som en del av prosessen en tiltaksliste i etterkant av sertifiseringen med anbefalte tiltak for å komme videre opp i klassifiseringsnivåene, sier Skaran Med egen lisensiert BREEAM In-Use-revisor i selskapet blir sertifiseringsprosessen mer effektiv siden vi nå har alle nødvendige og involverte personer in-house. Vi kan både gi råd rundt prosessen og utøve selve BREEAM In-Use-sertifiseringen. I tillegg til BREEAM-In-Use kan vi bistå med energirådgivning, ENØK-kartlegging, energioppfølging, miljøstrategier og GRESB-rapportering.

BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.

Powered by Labrador CMS