VAR IKKE TIL SALGS: Bygdøy allé 14 var ikke til salgs, men Bonum var villige til å selge ettersom Stjørdalen Eiendomsutvikling AS kom med et godt tilbud.
VAR IKKE TIL SALGS: Bygdøy allé 14 var ikke til salgs, men Bonum var villige til å selge ettersom Stjørdalen Eiendomsutvikling AS kom med et godt tilbud.

Bonum ført bak lyset i Bygdøy allé

En bedrageridømt eks-politimann var sentral da et lite aksjeselskap ville kjøpe Bygdøy allé 14 av eiendomsutvikleren Bonum. Selskapet bladde aldri opp de avtalte 66 millionene, og senere ble det sendt en falsk melding til Brønnøysundregistrene om at styret i eierselskapet skulle skiftes ut.

Publisert Sist oppdatert

I mai 2017 skrev Estate Nyheter at bygården Bygdøy allé 14 var lagt ut for dekningssalg med en prisantydning på 66 millioner kroner. Bonum hadde kjøpt eiendommen fra en gren av Selvaag-familiene med tanke på å konvertere kontorbygget til boliger.

Vil advare andre

I 2016 fikk Bonum tilbud om å selge bygården for 66 millioner kroner – et tilbud selskapet syntes var så godt, at de aksepterte. Kjøperen klarte imidlertid ikke å gjøre opp for seg.

Bonum ønsket på dette tidspunktet ikke å kommentere omstendighetene rundt dekningssalget. Når Estate Nyheter nå sitter inne med opplysninger om aktørene bak det mislykkede eiendomskjøpet, har eiendomsutvikleren sagt seg villig til å uttale seg gjennom deres advokat, Guro Tuv i Oslo legal as.

– Vi ønsker å advare næringslivet om disse aktørene. Det er derfor vi forteller om dette, sier hun.

Bedragerier

Historien begynner i 2016, da Bonum ble kontaktet av Geir Anders Paulsen, som ifølge Tuv presenterte seg som advokat.

– Bygården Bygdøy allé 14 var ikke ute i markedet, men de kom med et veldig godt tilbud, derfor var dette interessant for Bonum. Alt virket ryddig på dette tidspunktet, og Geir Anders Paulsen ga et tillitsvekkende inntrykk, sier Tuv.

Hun forteller at Sturle Ingemann Sandnes var med på befaringen av Bygdøy allé 14. Representantene fra Bonum hadde ikke kjennskap til ham da.

Sturle Ingemann Sandnes er en tidligere politimann, som er dømt for bedrageri.

Begjærte arrest

Den juridiske enheten som skulle kjøpe Bygdøy allé 14, var Stjørdalen Eiendomsutvikling AS. Dette var opprinnelig en familiebedrift etablert i 2004, men i 2016 ble eierne fristet av et tilbud om å selge selskapet. Kjøperen var Fjellspesialisten Weda.

I februar 2017 begjærte to av aksjonærene i Stjørdalen Eiendomsutvikling AS arrest overfor Fjellspesialisten Weda AS. Rettsmøte ble avholdt 5. april samme år, og Sturle Ingemann Sandnes møtte som partsrepresentant for Fjellspesialisten Weda.

Hovedkravet på 3 150 000 kroner hadde sin bakgrunn i avtalen om kjøp av Stjørdalen Eiendomsutvikling AS.

Les også: Vant millionsøksmål etter byggeblemme

Mislighold over tid

Retten fant at saksøkerne hadde sannsynliggjort kravet på 3,15 millioner kroner. Retten fant det også sannsynliggjort «en adferd fra saksøkte som gir grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort».

– Retten har i denne vurderingen særlig sett hen til at Fjellspesialisten Weda AS ikke har gitt noen plausibel forklaring på at selskapet har misligholdt sine kontraktsforpliktelser. I tillegg har misligholdet vart over tid. En slik adferd gir i seg selv grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli vesentlig vanskeliggjort uten en arrest, uttalte retten.

Ble mistenksomme

Bonums advokat, Guro Tuv, forteller at de ble mistenksomme da det ikke ble betalt håndpenger som avtalt.

– Etter hvert satt de inn 2 millioner kroner, men det viste seg å være forskudd fra en ekstern investor som skulle få kjøpe to av leilighetene i bygården. Når de ikke klarte gjøre opp for seg, hevet Bonum kjøpet, forteller Tuv.

Bygdøy allé 14 ble derfor lagt ut på dekningssalg, og bygården ble solgt til Christiania Eiendom.

Falsk melding til Brønnøysund

I Bygdøy Alle 14 AS dukket det imidlertid opp en styreleder som verken Bonum eller Christiania Eiendom kjente til.

– Noen hadde sendt inn en fiktiv melding til Brønnøysundregistrene, og endret styreleder. Vi fant ikke ut hvem som hadde sendt denne meldingen, sier Tuv, og fortsetter:

– Det er risikabelt å inngå avtaler med disse folkene, for de bruker kjøpskontrakter og påståtte styreverv til å skaffe seg kreditter og inngå leasing-avtaler, sier Tuv.

Ble tvangsoppløst

For Stjørdalen Eiendomsutvikling AS, selskapet som skulle kjøpe bygården Bygdøy allé 14, endte det med tvangsoppløsning. Årsaken var at selskapet ikke hadde sendt inn årsregnskap for 2016. Det var heller ikke sendt inn årsregnskap for 2015.

– Stjørdalen Eiendomsutvikling står som eier av en tomt i Stjørdal kommune. Ifølge grunnboken ble eiendommen kjøpt i 2004 for 1,2 millioner kroner. Hegra Sparebank begjærte tvangssalg av eiendommen den 30.05.2017. Eiendommen er ennå ikke solgt, heter det i sluttinnberetning til Nedre Romerike tingrett.

I beretningen påpekes det at eiendommen «er overbeheftet og er abandonert, dvs at eiendommen ikke vil tilføre boet midler».

Det gjenstod på dette tidspunktet tre store fordringer, hvorav den største var Hegra Sparebank med et krav på ca. 5,5 millioner kroner.

Kostnader knyttet til svindelforsøk

I tillegg kom krav fra Bonum. Selskapet krevde blant annet erstatning for tapt kjøpesum, erstatning for meglerkostnader, renter, saksomkostninger og øvrig juridisk bistand knyttet til blant annet svindelforsøk fra Stjørdalen Eiendomsutvikling. Det samlede kravet fra Bonum var på ca. 5,2 millioner kroner.

– Boet har ventet på at eiendommen i Stjørdal skulle bli solgt. Det er nå gått ett år siden tvangsoppløsningen, og to år siden eiendommen ble begjært tvangssolgt, men eiendommen er ennå ikke solgt. Bostyrer har heller ikke opplysninger som tilsier at eiendommen vil bli solgt med det første. Salget vil uansett ikke ha tilført boet midler, men kunne hatt betydning for størrelsen av legalpantet, skriver bostyrer Cato Johannessen i sluttinnberetningen.

Bobehandlingen innstilt

Av sluttinnberetningen fremgår det også at boet ikke har midler til å dekke kostnadene ved nærmere granskning av virksomheten eller til fortsatt bobehandling.

– Fortsatt bobehandling er således avhengig av at noen av kreditorene stiller sikkerhet for fortsatt bobehandling. Bostyrer kan ikke sannsynliggjøre at fortsatt bobehandling vil tilføre boet netto. Bostyrer foreslår derfor at bobehandlingen innstilles, heter det i sluttinnberetningen

Stiller seg uforstående

Geir Anders Paulsen stiller seg uforstående til fremstillingen av saksforløpet. Han sier til Estate Nyheter bygården i Bygdøy allé 14 ble forsøkt kjøpt.

– Men så kom noen andre og skrev ny kontrakt, og da ble det terminert. Det er en ganske enkel prosess, sier Paulsen.

Bygården ble lagt ut på tvangssalg etter at Stjørdalen Eiendomsutvikling ikke klare å gjøre opp for seg?

– Jeg kjenner ikke til hva som skjedde etter at det ble terminert, svarer Paulsen.

Han sier også:

– Det er jo ikke et svindelforsøk om man går ut for å kjøpe en bygård, og så får man ikke kjøpt den likevel. Det er jo tull.

Paulsen sier at han ikke kjenner til meldingen som ble sendt til Brønnøysundregistrene.

Powered by Labrador CMS