NED: – Det er vanlig boligprisene faller i juni, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Boligprisene falt i juni, som vanlig

– En sesongjustert utvikling på minus 0,5 prosent indikerer en svak trend, sier Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Publisert

Boligprisene sank med 1,2 prosent i juni 2023. Korrigert for sesongvariasjoner sank boligprisene med 0,5 prosent ifølge en pressemelding.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 6,4 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4,65 millioner kroner ved utgangen av juni.

– Det er vanlig boligprisene faller i juni, men en sesongjustert utvikling på minus 0,5 prosent indikerer en svak trend, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han venter at den sterke renteoppgangen vil få effekt på boligprisene fremover. Og at mye av den sterke oppgangen i boligprisene i første halvår vil trolig korrigeres i andre halvår.

- Til tross for svak utvikling i boligprisene selges det mange boliger i alle områder i Norge. Både i juni og så langt i år er det solgt flere boliger enn på samme tid i 2022. Det vitner om et sunt og velfungerende boligmarked, poengterer Lauridsen.

Vekst i salg og lagt ut

• I juni ble det solgt 11.183 boliger i Norge - 2,8 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

• Så langt i år er det solgt 50.774 boliger - 2,2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

• I juni ble det lagt ut 12.819 boliger for salg – 13,5 prosent flere enn i samme måned i 2022.

• Så langt i år er det lagt ut 56.784 boliger - 5,2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Utbudet har økt gjennom juni og det er nå bedre balanse i bruktboligmarkedet enn hva vi har hatt tidligere i år. Antall usolgte per dag har vokst gjennom juni som normalt, men var for eksempel høyere på samme tid i 2019, forklarer Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i juni, ned fra 35 dager i mai. Kortest salgstid hadde Oslo med 19 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 57 dager.

Jo høyere rente, jo mindre behov for utlånsregulering

• Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Hamar m/Stange hvor prisene var uendret.

• Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en sesongkorrigert nedgang på 2,3 prosent.

• Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 11 og 10,3 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 3,1 prosent.

– Selv om det har vært overraskende sterk vekst i boligprisene i år, og spesielt i Kristiansand og Stavanger, venter vi svak utvikling i boligprisene fremover. De økte rentene virker med en stor treghet i økonomien og med ytterligere renteøkning i juni og flere til høsten blir boligprisutviklingen svakere, sier Lauridsen.

Høyest på 15 år

Styringsrenta er nå den høyeste siden høsten 2008. Særskilt kredittregulering ble innført i 2010 med Finanstilsynets retningslinjer for egenkapital ved boliglån som svar på lave renter, og gjort betydelig strengere fra 2017.

– Kredittregulering i kombinasjon med høy rente er et eksperiment man aldri tidligere har prøvd, og vi ser allerede at rentesjokket drar boligbyggingen til bunns til tross for stort behov for flere boliger, noe den sterke veksten i leieprisene viser. Finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum må oppheve utlånsreguleringen nå, da normaliseringen av prisen på penger, renten, i seg selv er nok for å ha kontroll på gjeldsveksten. Nå gjør utlånsregulering først og fremst skade, avslutter Lauridsen.

Powered by Labrador CMS