NY: Utbyggerne rundt Jessheim blar opp 300 millioner for en ny omkjøringsvei. Ill.: Nagelld
NY: Utbyggerne rundt Jessheim blar opp 300 millioner for en ny omkjøringsvei. Ill.: Nagelld

Blar opp 300 millioner for å hindre trafikkaos

SPG, Bakkegruppen, JM Norge, Hellevik Hus og andre utbyggere finansierer en omkjøringsvei sørøst for Jessheim.

Publisert

De neste 15-20 årene skal rundt 2.500 nye boliger bygges utenfor Jessheim sentrum, og Ullensaker kommune har allerede fattet planvedtak for de første 1.000. Problemet er at alle bilene som følger med denne og andre store utbygginger rundt byen kommer til lamme sentrum totalt.

– En ny omkjøringsvei til 300 millioner kroner skal få slutt på køer og trafikkaos på sørøstsiden av Jessheim. Byggingen av veien vil ventelig starte allerede neste år, heter det i en felles pressemelding fra utviklerne.

LES OGSÅ: Kommunen selger store boligområder

Kommunen skal ikke betale noe av dette prosjektet som ble vedtatt som del av kommunedelplanen i 2015.

Byggestarten for de første av disse boligene – SPGs og Bakkegruppens Skogmo Park – skjer i løpet av året. Etterhvert blir også JM Norges og Hellevik Hus’ planlagte boligområder realisert.

– Alle som kjører bil i rushtiden i dette området vet alt om hvor kaotisk trafikken er her allerede. Denne trafikken blir imidlertid nesten doblet fra dagens ca. 8.000 til ca. 14.000 biler i døgnet, hovedsakelig som følge av de planlagte ca. 6.000 nye boligene på Jessheim nord. Byggingen av de første av disse boligene er allerede i gang, melder utbyggerne.

LES OGSÅ: Kjøpte 660 mål på Gardermoen

Dagens køer og kaos med tusenvis av biler som spyr ut eksos ville derfor ha forårsaket et betydelig økende miljøproblem for Jessheim sentrum uten omkjøringsveien.

– Denne veien vil også sikre mye raskere fremkommelighet for nødetatene og således være meget positiv for kommunens beredskap, heter det.

I tillegg til omkjøringsveien betaler utbyggerne blant annet også prosjekter som gang- og sykkelvei, lysløype, tursti, rundkjøringer og kulverter.