Finansdirektør Svein Erik Pløen.
Finansdirektør Svein Erik Pløen.

Bane Nor Eiendom har eiendommer for over 25 milliarder kroner

Driftsinntekter ekskludert salgsgevinster per 3. tertial 2022 var 1,437 milliarder og resultat før skattekostnad var 206 millioner.

Publisert

Dette er henholdsvis opp fra 1,176 milliarder og ned fra drøyt en milliard fra året før viser 3. tertialrapport 2022.

– Til tross for et krevende eiendomsmarked preget av renteoppgang og vesentlig oppgang i byggekostnader, opplever vi at dette også byr på interessante muligheter for solide aktører med langsiktighet. Aktiviteten i 3. tertial var høy med totalt 1,228 milliarder kroner i investeringer i verksteder og utviklingseiendom, sier finansdirektør Sven Erik Pløen.

For 3. tertial 2022 ble driftsresultatet 238 millioner, mens EBITDA (før salgsgevinster) utgjorde 564 millioner. Markedsverdirapporten viser en samlet verdi på 25,9 milliarder per 31.12. som er en oppgang selv justert for investeringsaktiviteter. Belåningsgraden var da 32,2 prosent – opp fra 28,1 året før.

Her er noen finansielle høydepunkter i 3. tertial:

• 1,082 milliarder i leieinntekter: (939 mill.)

• 317 solgte boliger (417) i hel- og deleide selskaper. Justert for eierandel i deleide selskaper var salget 182 (222).

• Driftsresultat: 238 millioner (1,043 milliarder).

• Investeringer innen verksteder og utviklingsprosjekter for bolig/næring i heleide selskaper: 1,228 milliarder (1,855).

• Resultat før skatt endte på 206 millioner (1,030 milliarder).

Rapporten trekker også frem hendelser av vesentlig betydning, blant annet:

• Signert driftsavtale for nytt hotell i Ski med planlagt åpning i 2026.

• Gryta parkeringshus i Trondheim) åpnet med 200 plasser under bakken.

• Statistisk sentralbyrå signert leieavtale for nytt kontorbygg på Kongsvinger med innflytting i 2025.

• Oslo S Shopping økte omsetningen med 67 prosent og antall besøkende med 54 prosent (ned 19 prosent fra 2019).

Press og etterspørsel

– Økt inflasjon og renteøkninger har satt lønnsomheten i enkelte prosjekter under press og resultert i utsatt byggestart for noen prosjekter. Samtidig er etterspørselen etter nye boliger og næringsarealer på sentrale knutepunkter fortsatt god og støtter opp om posisjonen som en av Norges ledende eiendomsutviklere. Økte driftskostnader som følge av prisstigning med etterslep på indeksregulering av husleie gir midlertidig press på lønnsomheten knyttet til forvaltning av driftsporteføljen. Allikevel er brutto driftsresultat 9% høyere enn fjoråret som primært, påpeker Pløen.

Selskapet hadde per 31.12. 3 byggestart på flere boligprosjekter, og overlevering av ett byggetrinn på Saga Terrasse på Jessheim. Selskapet har samtidig ferdigstilt flere næringsbygg som er overlevert til drift og som nå inngår i forvaltning av driftsporteføljen – som Gjøvik kontorbygg, Voss kontorbygg, Quadrum i Kristiansand og Trondheim S P-hus.

Powered by Labrador CMS