VIL SELGE: Morthen Bakke vil selge deler av konsernet og søker nå partnere.
VIL SELGE: Morthen Bakke vil selge deler av konsernet og søker nå partnere.

Vurderer nedsalg av Bakke Leiligheter

Sier selv at de ser og merker et meget krevende marked for finansiering av boligprosjekter.

Publisert

Bakkegruppens tre forretningsområder innen eiendom har suksess på flere områder selv i et meget svakt marked, ifølge en pressemelding. Der påpeker konsernsjef Morthen Bakke at selskapets boligstrategi – å utvikle boliger i større grad rettet mot kjøpere med normalinntekt og førstegangsetablerere i regionen rundt Oslo har vært riktig – spesielt i dagens marked.

Det Aurskog-baserte selskapet sier økt satsing på egne ressurser innen prosjektsalg og oppgjør, samt sammenslåing av alle konsernets ressurser innen marked, kundeservice, samt satsning på konseptet «Bakkekontakt» med fokus på sosial bærekraft og gode bomiljøer, har gitt resultater.

– Det er solgt 149 boliger hittil i år, noe som er meget sterkt sammenlignet med vesentlig større aktører. I tillegg har selskapet i de seneste tre årene hatt stor suksess med å dekke behovet for lagerplass for småbedrifter og privatpersoner - med 115 solgte enheter til rett i underkant av NOK 900 millioner, melder Bakke blant annet.

Mange gryteklare tomter

Han mener de har en svært kompetent organisasjon innen alle områder, samt et solid nettverk i bransjen. Selskapet har derfor fått gode muligheter til å kjøpe flere tomter de seneste fire, fem årene, der en stor andel prosjekter enten blir regulert ferdig inneværende år, samt noen i 2024.

– Tradisjonelt oppstår forpliktelser til oppgjør av tomter ved ulike milepæler, som for eksempel vedtatt reguleringsplan, noe som i dag kan være mer krevende enn før. Selskapet eier og er medeier i boligprosjekter med totalt ca. 7.000 boligenheter som skal bygges de neste 15 årene. Som følge av store forskjeller i saksbehandlingstid i kommuner, har selskapet, som gjennomfører entreprisene i egen regi, sett behov for å supplere tomtebanken løpende for å sikre aktivitet. Tomtebanken er derfor for stor for selskapet alene, slik at en justering av tomtebanken lenge har ligget i selskapets planer, sier han.

Med store prosjekter i Sandvika, Lier/Drammen, Vestby, Lillestrøm, Jessheim, Strømmen og andre steder med forventet høy befolkningsvekst, sier Bakke de har en solid posisjon for den kommende rekylen i markedet.

– En rekyl som må komme, som følge av den svært lave boligbyggingen vi ser i dag, poengterer Bakke.

Partnersøk

Selskapet har vurdert flere alternativer, men for å sikre motivasjon for medarbeidere som har jobbet med prosjektene i flere år, anser Bakke det som viktig å beholde eierskap til prosjektene. Det ble derfor i selskapets styre i vinter besluttet å gå i gang med partnersøk for det heleide underkonsernet Bakke Leiligheter. Dette forretningsområdet har ansvar for konsernets tettstedsutvikling med hovedsaklig leiligheter.

– Målet er å se om det er interesse for større medeierskap i den delen av konsernet, forklarer konsernsjefen.

Bakke Leiligheter har gjennomført flere salgsstarter de seneste seks til tolv månedene, og har ønsket å avvente resultatet av disse før arbeidet med partnersøk igangsettes for fullt.

– Selv om timing kan oppfattes som ugunstig sett fra den generelle situasjonen i boligmarkedet, mener selskapet at timing isolert sett er gunstig ettersom det nå er oppnådd tilstrekkelig forhåndssalg til å starte byggingen i høst av tre prosjekter med totalt 260 boliger, sier Bakke.

Nødvendig?

Han er åpne på at det kan stilles spørsmål om hvorfor prosessen med mulig nedslag startes når de har suksess på flere områder.

– Forklaringen er at selv med godt salg og meget bra fremdrift i flere reguleringsplaner, har vi sett og merket et meget krevende marked for finansiering av boligprosjekter – sammenfallende med at nye forpliktelser oppstår som følge av suksess med vedtatt reguleringsplan, sier konsernsjef Morthen Bakke.

Powered by Labrador CMS