Transaksjon:

30.000 KVM? Foreløpige skisser viser mulig ny bebyggelse på rundt 30 000 på tomten, som ligger rett bak Blindern Studenterhjem og vest for Frederikkebygget.

Aspelin Ramm inn i Blindern-prosjekt

Aspelin Ramm går sammen med Blindern Studenterhjem om utviklingen av en sentral tomt på Blindern.

Publisert Sist oppdatert

Partnerskapet innebærer at de to partnerne etablerer et utviklingsselskap som eies 50/50 og som skal utvikle det som i dag er en parkeringsplass på ca. 7.000 kvadratmeter.

– Vi ønsker å endre bruken fra parkeringsplass til et bygg som kan møte de fremtidige behovene til aktører innen forskning, undervisning og innovasjon, slik at vi blir en god nabo for universitetet, Oslo Science City og andre. Dette er en veldig spennende mulighet for oss, sier Christian Lindvall Dahlgren, styreleder og husfar på Blindern Studenterhjem.

Aspelin Ramm har tidligere kjøpt 50 prosent av storprosjektet Campus Ullevål, som blir ett av de første prosjektene i Oslo Science City. Samarbeidet mellom Aspelin Ramm og Blindern Studenterhjem gir Aspelin Ramm økt tilstedeværelse i Oslo Science City-prosjektet.

– Vi har god erfaring med samarbeidsprosjekter og dialog med offentlig myndigheter. Her vil vi også ha tett og god dialog med universitetet som vår nærmeste nabo. Vi ser frem til å komme i gang med prosessen, sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm.

Foreløpig er det for tidlig å si noe konkret om hva prosjektet skal inneholde, men arealene vil mest sannsynlig utvikles til funksjoner som forskning og undervisning sammen med næringsliv og innovasjon.

– Eiendommen inngår også i innovasjonsdistriktet Oslo Science City og er et byutviklingsprosjekt som vil strekke seg over flere tiår. Dette representerer både næringsliv, offentlig forvaltning og akademia i en felles innsats for å styrke Oslo og Norge som innovasjon- og kompetansesenter. Byutvikling og innovasjon er midt i kjernen av hva vi skal ha fokus på i Aspelin Ramm, sier Bøyum.

Eiendommens sentrale beliggenhet gir unike muligheter for en utvikling som kan bli en viktig brikke i realiseringen av innovasjonsdistriktet, der kunnskap kobles med næring og byliv. Parkeringstomten er en av de tomtene i dette delområdet som vil kunne realiseres først.

Powered by Labrador CMS