75 LEILIGHETER: Forslaget omfatter 75 leiligheter med et samlet totalt bruksareal over bakken på ca. 7.700 kvadratmeter.
75 LEILIGHETER: Forslaget omfatter 75 leiligheter med et samlet totalt bruksareal over bakken på ca. 7.700 kvadratmeter.

Arne Blystad og MP Pensjon er blant aktørene bak dette boligprosjektet

Snart skal planforslaget for Konows gate 5-7 i Oslo øst sendes til politisk behandling.

Publisert

– Hensikten med planforslaget er å transformere næringstomten til et urbant bærekraftig boligprosjekt. Eksisterende bygg rives for å gi plass til utvidet fortau og ny bebyggelse. Det foreslås et L-formet boligbygg med et næringslokale på hjørnet som henvender seg ut mot gaten, skriver fagkyndig Arcasa Arkitekter i planforslag til politisk behandling for Konows gate 5-7.

Viktige kulturminnehensyn ivaretas gjennom bevaring og sikring av alunskiferbruddet som et identitetsskapende og historiefortellende element fra tidlig industrihistorie i området. Gårdsrommet er delt i to nivåer, og en portal fra gaten gir sikt inn mot alunskiferbruddet.

Forslaget omfatter 75 leiligheter med et samlet totalt bruksareal over bakken på ca. 7.700 kvadratmeter.

– Høyder og volumoppdeling er tilpasset omkringliggende bebyggelsesstruktur, og virkninger på eksisterende boliger vil være marginale. Prosjektet tilfører området ny boligbebyggelse med variert fasadeuttrykk og grønne gårdsrom som bidrar til en visuell oppgradering av området, heter det i planforslaget.

Prosjektet tilfører ulike boligtypologier med blant annet byboliger over to etasjer med egen inngang fra gateplan, samt arealer som kan benyttes til ulike formål som bidrar til økt byliv.

Tiltakshaver er Attivo Bolig Konows Gate AS, som eies av Attivo Eiendomsutvikling II AS. Det sistnevnte selskapet har en rekke aksjonærer, hvorav de største er følgende:

· Ticon Eiendom AS (14,2%) – inngår i Ticon Gruppen til Christian Falck-Pedersen

· MP Pensjon PK (14,2%) – forvalter pensjonsordningene til foretak i TINE-gruppen

· Formuesforvaltning AS (14,2%) – forvalter formuer for velstående nordmenn

· Songa Eiendom AS (9,4%) – inngår i Arne Blystads Spencer Finance Corp.

Marianne Aalby, CFO i Attivo, opplyser til Estate Nyheter at Attivo Eiendomsutvikling II AS skal avvikles etter at boligprosjektene til selskapet er fullført.

Som Estate Nyheter skrev i juni, skal Attivo endre kurs fra å være et management-selskap til å bli en av de store spillerne i eiendomsmarkedet. Den industrielle eiendomssatsingen kan gjøres etter å ha fått med seg familieselskapet L.A. Lund AS, pensjonskassen MP Pensjon, Alco Eiendom og Bjerke Eiendom inn på eiersiden. Målet er at det nye eierskapet vil være med på å styrke selskapet videre fremover.

Powered by Labrador CMS