STORKJØP: Bent Oustad i NPRO gjør nytt storkjøp.

NPRO kjøper Equinor-bygget

Norwegian Property har sikret seg alle aksjene i eierselskapet til Equinor-bygget på Fornebu.

Publisert Sist oppdatert

Etter å ha strevd lenge med refinansieringen av Martin Linges vei 33 (Equinor-bygget på Fornebu), har Arctic Securities-syndikater som eier eiendommen solgt eiendommen. Salget er gjort ved at Norwegian Property (NPRO) datterselskapet, NPRO Holding AS, per tar over alle aksjene i ML 33 Holding II AS, som kontrollerer eiendommen. Aksjene er overtatt for 1 krone. Det opplyses ikke om hva eiendomsverdien av transaksjonen blir. NPRO Holding er 100 prosent eier av junior obligasjonslån ytet til et av Eiendommens eierselskaper.

Arctic-syndikatet har forsøkt å selge eiendommens eierselskaper i markedet gjennom en strukturert salgsprosess uten å lykkes.

I forbindelse med at NPRO tar over aksjene, har NPRO Holding garantert en emisjon i ML 33 Holding II AS på NOK 500 millioner, mot en minste allokering på 80 prosent. Samtidig har ML 33 Invest AS fått rett til å tilby eksisterende aksjonærer i ML 33 Invest å tegne seg for inntil 100 millioner kroner i emisjonen på nærmere avtalte vilkår.

Provenyet fra emisjonen vil bli brukt til å reparere brudd på senior obligasjonslån, nedbetale deler av juniorlånet, finansiere fremtidige vedtatte investeringer i eiendommen, samt dekke transaksjonskostnader. Eiendommens eksisterende seniorlån løper til 10. januar 2025, mens juniorlånet forfaller 28. oktober 2024.

Styret i NPRO vil i løpet av høsten vurdere å foreslå utstedelse av nye aksjer i NPRO i forbindelse med etablering av ny langsiktig finansiering for Eiendommen.

Powered by Labrador CMS