BEDRE: Arbeidsmiljøet i etaten hennes er bedre, men Siri Gauthun Kielland er ikke helt fornøyd.
BEDRE: Arbeidsmiljøet i etaten hennes er bedre, men Siri Gauthun Kielland er ikke helt fornøyd.

Arbeidsmiljøet i PBE er på vei til å bli normalt

I 2018 avdekket NRK et mildt sagt dårlig arbeidsmiljø i Plan- og bygningsetaten i Oslo, der ansatte opplevde trakassering og fryktkultur på jobben. Men nå er det visstnok mye bedre.

Publisert

Etter at hovedverneombudet varslet om dette, ble konsulenter i Deloitte satt på saken året etter.

I en pressemelding nå hevder etatdirektør Siri Gauthun Kielland at de ser en klar forbedring i antallet personer som opplever trakassering i etaten.

– Etter mye innsats nærmer vi oss mer normale tilstander, men vi er ikke i mål ennå, påpeker hun.

En ny undersøkelse utført av bedriftshelsetjenesten Avonova oppgir ca. åtte prosent at de har sett eller opplevd trakassering de seneste seks månedene, mens 21 prosent oppgir å ha opplevd de seneste tre årene. I følge Avonova er normalen at ca. 5-7 prosent i en større organisasjon oppgir å ha opplevd dette.

– Åtte prosent er for mye. Jobben er ikke ferdig, men likevel er jeg tilfreds med at vi har bedret forholdene for de ansatte såpass kraftig på relativt kort tid, fastslår Kielland.

Tallene fra undersøkelsen stemmer godt med Deloittes funn. Den gang oppga de ansatte at ca. 20 prosent mente å ha sett eller opplevd trakassering. Deloitte fant ikke at det hadde foregått trakassering i lovens forstand, og omtalte dette som trakasseringsnære hendelser.

– Da jeg tok over som etatsdirektør i september 2019 visste jeg at dette ville bli en av de store utfordringene vi måtte jobbe med. Derfor satte vi ned et omfattende prosjekt for å jobbe med tiltakene Deloitte foreslo. Kulturarbeid og lederutvikling er noen av de viktigste tiltakene vi er i gang med, og den nye undersøkelsen er også en direkte oppfølging av Deloitte-rapporten, sier Kielland.

Undersøkelsen avdekker at hendelsene i stor grad foregår internt selv om også eksterne står for trakassering. Deloitte-rapporten ga i underkant av 50 tiltak. Etaten er godt i gang med de fleste, og flere er ferdigstilt.

– Resultatet betyr at vi har fortsatt en vei å gå med kulturbygging, og jeg har tro på at vi må snakke om adferden til oss alle. Vi må vektlegge mellommenneskelige forhold i større grad. Jeg har ingen quick fix, men har tro på at tid, bedre rutiner, lederutvikling og vennlighet satt i system vil gi oss en bedre hverdag på sikt, poengterer Kielland.