Annonsørinnhold

Anders Sandmæl: - Nå er det på høy tid at eiendomsbransjen øker kunnskapen om brannforebygging

Systemet du har for å oppbevare og håndtere branndokumentasjonen din er helt avgjørende for sikkerheten, vedlikeholdsarbeid, forsikring, eiendomssalg og tilsynsbesøk.

Mangelfull, ufullstendig eller utdatert dokumentasjon er typiske gjengangere når Brannvesenet utfører tilsyn hos ulike eiendomsaktører. Isolert sett høres det kanskje ikke så kritisk ut, men hvordan kan huset stå stødig hvis «grunnmuren» mangler?

Nøkkelpersonene trenger å vite hva de skal se etter

Branndokumentasjonen gir deg blant annet vesentlig informasjon om hvordan tekniske anlegg fungerer, hvor rømningsveiene i bygget befinner seg, og hvordan en evakuering skal foregå.

Minst like viktig er informasjonen om hvordan brannanleggene skal testes og vedlikeholdes, for å sikre at de fungerer til enhver tid. Disse jevnlige helsesjekkene vil gjøre det enklere å sørge for at avvik med betydning for sikkerheten blir fanget opp, og da må man også kunne vite hva man skal se etter for å avdekke feil.

Dette gjelder særlig driftspersonalet, som gjerne har ansvaret for å kontrollere tekniske anlegg og sikre nødutganger i det daglige arbeidet.

Brannsikkerheten er gårdeiers ansvar

Hvis et uønsket tilfelle skulle oppstå, er det som kjent eieren av eiendommen det faller tilbake på. Men selv om en eier bygget, er det ingen selvfølge at man har full kontroll på hva dette innebærer i praksis.

Anders Sandmæl, daglig leder Brannfag AS

Eier og daglig leder i Brannfag AS, Anders Sandmæl, har bistått en rekke gårdeiere med å holde kurs om brannsikkerhet, kartlegge ståa i byggene deres, tette dokumentasjonshull, utføre internkontroller og opprette rutiner.

Han presiserer at langt flere kan redusere både skader og kostnader, såfremt de får mer fokus på å investere i kompetanseheving.

«De aller fleste gårdeiere trenger mer kunnskap om brannsikkerhet. Erfaringsmessig ser jeg at de som erkjenner at de ønsker å forbedre seg og oppsøker veiledning, allerede er på riktig vei.»

Utslagsgivende ved tilsyn, forsikring og salg

Når du har oversikt over tilstanden på både bygget og anleggene dine, og vet hvilke dokumenter du eventuelt mangler, har du allerede et godt utgangspunkt å bygge videre på.

Ved å ha denne kunnskapen, kan du legge en plan for å gjøre de utbedringene som må til, og innhente faglig assistanse hvis det trengs.

Dersom du skulle få tilsynsmyndighetene på besøk, er det hovedsakelig dette de er opptatt av – at du har kjennskap til statusen i byggene dine, og allerede har kontroll på når avvikene blir håndtert.

Når det kommer til forsikring, vil du stå langt stødigere når du enten må tegne en avtale eller trenger å benytte deg av den etter en hendelse. Da kan du enkelt fremvise dokumentasjon med informasjon om bygget, og hvilke praksiser du har for å kontinuerlig forhindre at en brann oppstår.

Ikke minst får du en sterke posisjon den dagen du skal selge eiendommen. Når du er kjent med tilstanden på bygg og anlegg, og kan fremvise all tilhørende dokumentasjon, vet du også hvilken verdivurdering du kan forvente å få.

Hvordan går du frem for å få oversikt?

Vårt første råd er alltid å benytte en skybasert tjeneste for oppbevaring av alle dokumentene dine, hvor du kan gi tilgang til vesentlig informasjon med de som trenger det – det være seg ansatte, leietakere, leverandører, og simpelthen ha oversikt i forbindelse med forsikring og fremtidig salg.

Deretter er det viktig at du får tatt en vurdering av byggets tilstand, eller innhenter hjelp av fageksperter. De vil kunne bistå organisasjonen din med å få tilstrekkelig kunnskap, som igjen ligger til grunn for å utføre vedlikehold og avdekke feil.

Jonas Havord, grunder LAFT

«De fleste som oppsøker oss for å få hjelp med sin digitale brannbok, opprette rutiner og sjekklister, opplever at det ofte er vanskelig å vite hvordan alt skal håndteres. Det blir gjerne en ekstra påkjenning når det er snakk om et så stort ansvar på vegne av mennesker. Det handler jo til syvende og sist om å kunne ha ryggen fri og sove godt om natten.»

- Jonas Havord, gründer i LAFT.

Lær hvordan du lykkes med brannforebygging på kurs

Tirsdag 13. juni holder daglig leder i Brannfag AS, Anders Sandmæl fysisk kurs i brannforebygging sammen med gründer i LAFT, Jonas Havord. Kurset holdes sentralt i Oslo sentrum.

Ved å delta vil du blant annet sitte igjen med kunnskap om:

● Forskrift om brannforebygging: Hva innebærer det, og hvordan etterleve kravene til både kontroller og dokumentasjon?

Powered by Labrador CMS