Annonsørinnhold

Nina Hage, leder i Bulk Industrial Real Estate
3D-skisser av Bulk Wood i Bulk Park Lindeberg
Nina Hage, leder i Bulk Industrial Real Estate 3D-skisser av Bulk Wood i Bulk Park Lindeberg

Alle gode ting er tre

Et lager- og logistikkbygg på 3,300 kvadratmeter revolusjonerer logistikkeiendom-segmentet. Dette er bærekraft i praksis.

Bulk Wood

Bulk Wood: en ny modulløsning for lagerbygg.

Hvor: Bulk Park Lindeberg.

Hvem: Bulk Industrial Real Estate.

Hva: halvering av karbonfotavtrykk.

- Skal vi fortsette å være versting-bransjen eller skal vi faktisk gjøre noe? Dette er spørsmålet vi stilte oss selv da vi utviklet den bærekraftige Bulk-modulen. Med Bulk Wood ønsker vi å bevise at det er mulig å gjennomføre større bærekraftstiltak - som også er økonomisk bærekraftige. Litt her og litt der er fint, men etter hvert må man også tørre å tenke større, forteller Nina Hage, leder i Bulk Industrial Real Estate.

Halvering av karbonfotavtrykk

Enkelt forklart – man bytter ut stålkonstruksjon med kortreist limtre fra Sverige, levert av Straye Trebygg i Fredrikstad. Hva innebærer dette? Ca. 50 % lavere karbonavtrykksammenlignet med tilsvarende bygg. Og det er kun selve konstruksjonen. Gjennom samarbeidsavtaler med flere ulike leverandører, vil man kunne installere solcellepanel på tak og fasade, grønne tak, gjenbruk av innredning og overvannshåndtering som ytterligere vil minimere karbonavtrykket og forbedre det biologiske mangfoldet på tomten.

Den grønne Bulk-bygningen

I 2019 ble Bulk tildelt Norges første BREEAM-NOR sertifisering for logistikkeiendom. Dette varelageret var bygd etter det standardiserte moduldesignet. Karakteren ble BREEAM-NOR “Very Good”.

- BREEAM sertifiseringen i 2019 ble en bekreftelse og dokumentasjon på at vår standard "Bulk Modul" har gode miljøkvaliteter, forklarer Nina Hage.

Og med “Bulk Wood” oppdateres og forbedres standardmodulen ytterligere. Med samme design og fremgangsmåte endres nøkkelkvaliteter ved bygget og i byggeprosessen som vil kunne påvirke karakteren. Dette er den grønne Bulk-bygningen:

1) Bærekonstruksjon i tre

2) Fossilfri byggeplass

3) Etablering av grønt tak og et større fokus på økologiske tiltak på tomten.

Hvorfor tre?

Konseptet Bulk Wood oppstod tilbake i høsten 2021. Standardmodulen som er kjernen i Bulks virksomhet blir jevnlig oppdatert i henhold til nye kravspesifikasjoner og nye materialer. Men Bulk Wood-konseptet kom fra et ønske om å gjøre et større krafttak.

- Dette er egentlig et fellesprosjekt for hele Bulk Industrial Real Estate. Alle prosjektledere har deltatt med ulike oppgaver, undersøkelser og analyser. Alt har blitt utviklet av oss i fellesskap for å gjøre en større oppdatering av moduldesignet, forteller Hage.

- Vi utfordret oss selv på å steppe opp et hakk rett og slett. Og i det utfordre bransjen også, sier Hage.

For å gjøre et større inngrep i moduldesignet, var det naturlig å se på de største C02 postene – betong, sandwich-panel og bærekonstruksjon i stål. Bærekonstruksjonen ga en betydelig reduksjon av klimagassutslipp som i tillegg viser seg å være økonomisk bærekraftig.

- Det var litt vanskelig å ta for seg dette her med stål-konstruksjon, alle bygger jo med det. Det er vanlig med bærekonstruksjon i tre i boliger og i noen kontorbygg, men lite på lager og logistikkbygg. Vi undersøkte med entreprenør og i tillegg gjorde vi en livssyklus-analyse av hvordan dette ville se ut, og da så vi at det faktisk ikke krevde større tekniske forandringer av vårt moduldesign, forteller Hage.

- Dette er ikke et signalbygg, det er bærekraft i praksis

- For Bulk er det viktig at alt vi gjør har en reell verdi. Vi utvikler eiendom som huser store virksomheter med et høyt aktivitetsnivå - dette gjelder også for Bulk Wood. Dette er ikke et signalbygg, men et bygg som skal kunne standardiseres og skaleres etter driftsbehov. Målet er at dette vil på sikt bli del av vår etablerte standardmodul, sier Hage.

Videre forteller hun at det er en tanke bak alle deler av designet - til og med bruk av klatreplanter langs fasaden. Dette skal fungere som en naturlig bro mellom det grønne taket og grøntarealene på og rundt eiendommen. Slik vil det levende taket på lagerbygget ikke bli en enslig oase, men knyttet sammen med det eksisterende biologiske mangfoldet.

- Alle tiltakene skal settes i sammenheng. Derfor er også bygget tilrettelagt for enkel demontering og ombruk i fremtiden. Materialene blir ikke ødelagt ved montering og vil kunne ha lengre levetid til nye bruksområdet dersom det skulle oppstå behov for det, forklarer Hage.

- Dette er bærekraft i praksis – gjennomførbar, skalerbar som fortsatt dekker reelle produksjons- og driftsbehov til industriaktører, avslutter hun.

Powered by Labrador CMS