Vebjørns stjernesmell på Gardermoen

Stjernen er en guddommelig form med fullkommen harmoni og estetikk. Den er inspirerende å jobbe med for den har ingen grenser. Det åpner seg stadig flere nye tilnærmingsmåter, sier Vebjørn Sand, kunstneren bak landets største skulptur, Kepler-stjernen, som skal stasjoneres i Gardermoen Næringspark.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

15. juni er byggestart for Norges største skulptur, Kepler-stjernen, som blir 45 meter høy, 14 meter i diameter, har 20 armer og skal stå på tre søyler. Den perfekte stjernen skal lyse.– Kun toppfolk skal utarbeide og konstruere kunstverket, sier Vebjørn Sand som bruker de samme som bygget Trollslottet. Prosjektleder Tore Wiig, Bjerkås Filmverksted og lysmester Michael Joyce skal få den magiske og lysende stjernen til å sveve på himmelen. Ideen er at kunstverket skal skytes ut nyttårsaften eller 6. januar år 2000. Deretter skal den fly over Oslo og lande på Gardermoen Næringspark hvor den skal stå permanent. – Jeg fikk ideen til stjernen da jeg så på Trollslottet. Plutselig forestilte jeg meg at det svevde som en stjerne. Jeg er fascinert av geometriske figurer siden min far var mattelærer. Jeg er vokst opp med Platons fem legemer som er nøkkelformer for å forstå mikro- og makrokosmos, sier Sand.

Kepler, Platon og Gardermoen

– Legemene har fascinert kunstnere, vitenskapsmenn og matematikere opp gjennom ånds- og kulturverdenen. Kepler trodde at Gud brukte geometri og matematikk da han skapte verden. For det viste seg at disse matematiske figurene finnes i mineralriket, i virus og hvordan enkelte havdyr er bygget opp. På 1600-tallet videreutviklet Johannes Kepler utfra disse matematiske teoriene en stjerne, kalt Kepler-stjernen, som inneholdt ett av Platons legemer. Så ved å se på Kepler-stjernen ser man også rett igjennom til Platon. Kunstverket på Gardermoen Næringspark er å levendegjøre ånds- og kulturhistorien. Skoleklasser kan komme til Gardermoen Næringspark og studere stjernen og lære om Kepler og Platon. For meg dreier dette seg også om opplysning.Sand sier han synes at stjernen er et arkitektonisk og kraftfullt symbol og han ønsker at den skal bringe begeistring og glede. Ideen er også at stjernen skal være et positivt tegn for folk som kommer flyvende inn til Gardermoen. Kepler-stjernen kan forstås som ?et symbol på en høyere sivilisasjon og at vi er frie mennesker?.

Ringnes-initiativ

Gardermoen Næringspark finansierer prosjektet. Eierne, Møller Gruppen og spesielt Eiendomsspar, er kjent for å investere i kunst. Adm. dir. Christian Ringnes i Eiendomsspar har brukt betydelige beløp på å utsmykke eiendomsselskapets inn- og utearealer i Oslo.– Vi ser på stjernen som et offentlig kunstverk, sier Terje Rønning, administrerende direktør i Gardermoen Næringspark AS. – Christian Ringnes hadde første gang kontakt med Vebjørn Sand i forbindelse med Trollslottet, men ideen om Kepler-stjernen var Sands egen. Dette stjernekunstverket vil få en god beliggenhet i et ellers flatt og lite markant landskap og blir lett synlig fra E6. Vi ser på kunstverket som en forankring og markering av flyplassen og kommunen. I utgangspunktet startet vi med et tårn tilknyttet til et av byggene, men tårntanken ble byttet ut med stjernen. Vi tror at stjernen kan ha større allmenninteresse. Vebjørn Sand er dessuten en ypperlig kunstner som tenker større. Det er til å bli fascinert av og er spennende å kombinere med en næringspark, sier Rønning.

Tidlig ute

Kepler-stjernen kommer tidlig inn på næringsområdet. Gardermoen Næringspark skal utvikles over 15-20 år. Første byggefase er i gang og McDonalds åpnet sine dører allerede nå i vår. Rica-hotellet skal stå ferdig i juni. Ellers bygges kontorer og ulike næringer, samt kurs- og konferanseanlegg.

Powered by Labrador CMS