Berggård Amundsen-bygget i Berghagan næringspark i Ski er den seneste investeringen til Pareto Eiendomsfelleskap AS/IS.
Berggård Amundsen-bygget i Berghagan næringspark i Ski er den seneste investeringen til Pareto Eiendomsfelleskap AS/IS.

Vanskeligere med lange eiendomslån

Eiendomsaktørene får mindre tilgang på lån som matcher lengden på de lengste leiekontraktene i tiden fremover.

Publisert

Det er i Pareto Eiendomsfelleskap AS/IS’ rapport for andre kvartal at Pareto Alternative Investments skriver om endringene i finansieringsmarkedet for næringseiendom. De seneste årene har eiendomsaktørene i stadig større grad tatt i bruk obligasjonsfinansiering for å finansiere eiendomskjøp, skriver Pareto i rapporten og viser til sterk vekst i dette markedet.

«Obligasjonsfinansiering har vokst frem som et resultat av bankenes utvikling i lånepraksis, med fokus på kortere lånedurasjon, samtidig som at bankmarginene har økt betraktelig over de siste årene», skriver Pareto og trekker samtidig frem at pensjonskasser og forsikringsselskap har oppnådd mer gunstig kapitalvekting ved å sette penger i obligasjonslån fremfor direkteinvesteringer i eiendom. Men nå har myndighetene kommet med en ny tolkningsavklaring, «der slike obligasjoner ikke vil oppnå den gunstige kapitalvektingen», fortsetter Pareto i rapporten. Dette er en endring som trolig vil redusere tilgangen til obligasjonslån og lange låneengasjement. Bankene utsteder sjelden lange lån, og Pareto venter at finansiering fremover typisk vil gjøres med tre til fem års løpetid, uavhengig av om det er bank- eller obligasjonsfinansiering.

Pareto ser samtidig at bankenes innlånskostnad er blitt redusert en del den seneste tiden. «Flere aktører tror at bankenes utlånsmarginer derfor vil kunne reduseres noe fremover, hvilket vil kunne dempe en eventuell renteoppgang», skriver Pareto om finansieringsmarkedet.

Fondet Pareto Eiendomsfelleskap AS/IS hadde et solid andre kvartal, med en avkastning på 3,5 prosent. Det ubelånte fondet har hatt en avkastning på 11,2 prosent de seneste 12 månedene.

Powered by Labrador CMS