Utfordrer Oslo

Stikker en transformasjon i Larvik av med Cityprisen for 2015?

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Konkurrentene er kjøpesenteret Paleet til KLP Eiendom i Karl Johans gate og Fram Managements store kontorbygg Karenslyst Alle 49-53 på Skøyen. 

Utfordreren fra Larvik er Fritzøe Brygge/Hammerdalen (bildet), som er eid av Fritzøe Eiendom AS, et heleid datterselskap av Treschow-Fritzøe AS. Hammerdalen ligger ved utløpet av Farris-elva mellom Farris Bad (i forgrunnen) og E18, på veien opp mot Farrisvannet (i bakgrunnen).

Området er et tidligere industriområde i Larvik, og Hammerdalen har vært gjenstand for en omfattende transformasjon. Fritzøe Eiendom har satset på kultur og videreutvikling av industrihistoriske og verneverdige bygninger. Denne utviklingen har løpt hånd i hånd med etablering av hotell og handelsvirksomhet.

Prosjektet består i dag av fire nybygg og elleve rehabiliteringsprosjekter. Sammen danner de en ny helhet, der historiske kvaliteter er bragt videre. Nye sammenhenger og kvaliteter er lagt til.

Hammerdalen er ifølge juryen blitt et møte mellom fortid og fremtid, mellom ulike aktører og interesser i et stort prosjekt. Dette prosjektet «lyser av fremtidstro, vitalitet og intelligent urban tenkning».

Juryen mener at i lille Larvik må utviklingen av Hammerdalen sies å være et sensasjonelt løft, både målt i omfang og innovasjon. Med sin plassering ligger utviklingen tett på det tradisjonelle Larvik sentrum, og Hammerdalen utgjør ifølge juryen en berikelse og utvidelse av den eksisterende urbane situasjonen.

Juryen er imponert over hvordan en rekke ulike aktører trekker i samme retning i Hammerdalen for å få til et prosjekt som både styrker og beriker lokal identitet. Hammerdalen er et lysende eksempel på hva små miljøer kan utrette gjennom samarbeid og inkluderende prosesser.

Prosjektet sørger også for arkitektoniske og urbane løsninger av høyeste kvalitet og skal være økonomisk bærekraftig. Hjertet i prosjektet er ideen om hvordan historisk viktige bygninger vernes best gjennom ny bruk.

Juryen mener videre at prosjektet er langsiktig med en god overordnet styring. Relasjonen til Larvik sentrum med gang- og sykkelforbindelser er også forbilledlig. I tillegg har Hammerdalen krevd nytenkning og samarbeidsvilje hos antikvariske myndigheter, det offentlige, private aktører, museer og frivillige organisasjoner.

Vinneren av årets Citypris kåres 12. februar under den store Citykonferansen i Radisson Blu Plaza.

 

Powered by Labrador CMS