UTE AV OMSORGSBYGG: Styreleder Øivind Christoffersen
UTE AV OMSORGSBYGG: Styreleder Øivind Christoffersen

Trekker seg som styreleder i Omsorgsbygg

Mens direktøren ber om samtaler om sin rolle.

Publisert Sist oppdatert

– Administrerende direktør Per Morten Johansen har i dag bedt om å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert. Bakgrunnen er Kommunerevisjonens rapport knyttet til et varsel om habilitet og ansettelser i Omsorgsbygg, noe som har ført til et stort medietrykk og belastning for foretaket, opplyser Omsorgsbygg i en pressemelding onsdag kveld.

Omsorgsbygg opplyser videre at styreleder Øivind Christoffersen har funnet det riktig å trekke seg som styreleder, og har informert byråden om dette. Det øvrige styret fortsetter av hensyn til foretaket.

Inntil videre vil dagens nestleder i styret, Johan Arnt Vatnan, fungere som styrets leder.

Kommunerevisjonen igangsatte undersøkelser etter at et varsel ble sendt til en journalist i Dagbladet i mars. I varslet ble det framsatt påstander om at ledende personer i Omsorgsbygg «misbruker makten de har for å gi venner og familie faste og spennende stillinger».

NTB skriver at Kommunerevisjonen i september konkluderte med at direktørens datter og svigersønn hadde fått midlertidige stillinger som ikke var utlyst. Det ble slått fast at mangelen på utlysning strider med kommunens personalreglement, med mindre de hadde fortrinnsrett – noe Omsorgsbygg har hevdet at de har hatt. Ifølge Kommunerevisjonen ble habilitetsreglene brutt fordi ansettelser er blitt gjort av ansatte som er underordnet direktøren.

Samtidig ble det slått fast at direktøren og forloveren hans hadde et så nært forhold at direktøren var inhabil til å ansette vennen.

 

Powered by Labrador CMS