Skivebom om syklister

Syklister legger fra seg minimalt av omsetning i butikkene, byråd hevder noe annet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

ROM Eiendom arrangerte tirsdag sin årlige store konferanse, der hovedtemaet denne gangen var miljø, blant annet forslaget fra det rødgrønne byrådet om å innføre et bilfritt sentrum. Det vil si forbud mot privat bilkjøring innenfor Ring 1.

Et interessant spørsmål for handelsstanden er hvem som legger fra seg omsetning i butikkene i Oslo sentrum, i den forstand hvordan de kommer seg til butikkene i sentrum.

– Forskning viser…– Forskning viser at de som handler mest, er de som sykler og kjører kollektivt, hevdet miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (bildet) fra Miljøpartiet De Grønne i sitt innlegg på konferansen.

Når det gjelder fremkomst med kollektive transportmidler, er det riktig, hva angår syklistene, er det skivebom. I hvert fall hvis vi skal tro den seneste undersøkelsen «Handleposen» til Oslo Handelsstands Forening (OHF) og interesseforeningen «Byfolk». De spurte i november 2015 1020 personer med handleposer innenfor Ring 1 om forbrukervaner og hva forbrukerne mener om et bilfritt sentrum.

Ifølge adm. direktør Gunnar Larssen i OHF viser spørreundersøkelsen at folk som bare brukte T-banen, står for 21,8 prosent av totalomsetningen i sentrumsbutikkene. Reisende med trikk har en andel av omsetningen på 19,4 prosent, busspassasjerer 17,7 prosent, bilistene 12,3 prosent, gående 8,5 prosent.

Helt på bunnSyklistene, derimot, legger bare fra seg 0,3 prosent av den totale omsetningen og blir til og med slått av båtfolket (0,4 prosent). Syklistene kom på bunnplassen, til sammenlikning la taxipassasjerer fra seg 1,6 prosent.

– Hvem vil gi fra seg 12,3 prosent av omsetningen? spurte Larssen retorisk. Gjennomsnittsbilisten legger ifølge Larsen fra seg 1180 kroner mer i omsetning enn de som reiser kollektivt. Bilistenes andel av sentrumsomsetningen er estimert til ca. 1,2 milliarder kroner.

– Undersøkelsen vår viser at bilistene er de mest gjenstridige. De tolererer høye parkeringsavgifter og bompenger, sa Larsen. OHF kan derimot godta større bilfrie soner og dele opp sentrum i sammenhengende gågatestrøk, men ikke hele området innenfor Ring 1. Dette området er på 1,9 kvadratkilometer, mens de bilfrie sentrumsområdene i storbyer som München og Brussel er på ca 500 mål, med andre ord drøye fjerdeparten.

Visner– Uten handel, visner sentrum. Men vi ønsker mer livlig handel med bilfrie gater og mye uteservering. Torggata er et godt eksempel på et «bilfritt» miljø, der det også er plass til både gående og syklende, og varelevering, sa Larssen, som også trakk frem Aker Brygge som et godt eksempel her.

Men Larsen fremhevet at i Oslo sentrum finner vi de små og egenartede butikkene, og det er disse butikkene OHF er mest redd for. Gjennomsnittsbutikken i Oslo sentrum har en omsetning på 9,3 millioner kroner. På 2000-tallet er sentrums andel av handelsomsetningen i Oslo blitt halvert fra 32 prosent til 16 prosent.

Foto: MDG

Powered by Labrador CMS