VIKTIGE SIGNALER: - Signalene Monocle gir om hva Oslo kan bli bedre på er det verdt å ta med seg, sier f.v. Christine Grape og Maren Bjerkeng i Grape Architects.
VIKTIGE SIGNALER: - Signalene Monocle gir om hva Oslo kan bli bedre på er det verdt å ta med seg, sier f.v. Christine Grape og Maren Bjerkeng i Grape Architects.

Oslo degradert – ute av Monocles kvalitetsliste «Liveability 2016»

Monocle kårer årlig de byer som gir best livskvalitet. Oslo har de siste årene ligget inne blant de 25 byene som inngår i denne listen. Men i årets nylig lanserte versjon – så falt Oslo ut.

Publisert Sist oppdatert

Monocle  er et engelsk merkevaremagasin med fokus på design, kultur, politikk og business. Det blir distribuert til femti nasjoner, og ledes av det internasjonale styleikonet Tyler Brūlé, som også lanserte Wallpaper Magazine.

ØNSKER TRANSFORMASJON: – Når det gjelder byliv og cafékultur trenger Oslo transformasjon og byutvikling for å kunne konkurrere på bymessighet, sier Christine Grape i Grape Architects.

Estate Nyheter har bedt om kommentarer fra Christine Grape og Maren Bjerkeng i Grape Architects, i forbindelse med at Oslo nå har falt ut av Monocles prestisjetunge liste.

Grape og Berkeng har begge et sterkt engasjement for byutvikling i Oslo, som kommer til uttrykk gjennom aktivt arbeid med kommuneplanen, samarbeid med Bygg21 og NHO, og gjennom konkrete prosjekter kontoret jobber med.

Arkitektene har i flere år samarbeidet med Stig Bech og Henrik Taubøll i BA-HR, med en felles faglig interesse for hvordan de som rådgivere kan bidra til å skape en god byutvikling.

– Hva har skjedd når Oslo lenger ikke inngår blant de 25 byene i Monocles Liveability-kåring? Oslo har jo synliggjort høye ambisjoner for vekst, kvalitet og byliv?

– En slik kåring er kanskje ikke i seg selv så viktig, men signalene de gir om hva Oslo kan bli bedre på er det verdt å ta med seg, sier Grape.

Les også: Byantikvaren: Vil ha konstruktive prosesser

– Man ser blant annet at Tokyo, selve manifestet på storbyen som har det meste; aktivitet, buzz, innovasjon, connectivity og STP-faktor (straight to plane), kåres som nummer 1, supplerer Bjerkeng.

– Skal man sammenligne seg med dette har lille Oslo en del å matche. Men det er samtidig verdt å merke seg at både København og Stockholm ligger høyt. København «a sleek and happy place to live» fremheves som en trygg by, for sitt restaurant tilbud, for utendørs bad og sykkelfokus.

VIL HA FLERE TILBUD: – Det er viktig at å tenke nytt og med blikk til hva som kan gjøre Oslo annerledes, sier Henrik Taubøll i BA-HR.

– Stockholms rating har riktignok gått ned blant annet på grunn av restriktiv innvandringspolitikk og boligmangel som negative faktor, men holder likevel fortet på andre områder som utdanning, helsesystem, og gode velferdsordninger for barnefamilier, sier Taubøll.

– Hva er det som gjør at Oslo ikke når opp i disse vurderingene, og hvilket signal er dette til oss som jobber med byutvikling?

– Monocle påpeker blant annet at «a bit of action after sundown is as vital as bike lanes and smooth tram lines», sier Bech.

– Selv om Oslo satser både på byliv og infrastruktur er vi på mange måter fortsatt bare i startgropen, kanskje særlig på sistnevnte felt.

– Grape Architects jobber aktivt med utvikling og kartlegging av potensiale, der oppgaven ofte er å se nye muligheter i en kompleks bystruktur, fortsetter Bjerkeng.

VIL HA FÆRRE BILER: – Bilfritt sentrum, eller i det minste begrenset bilbruk, vil kunne være et virkemiddel for god byutvikling, sier Maren Bjerkeng i Grape Architects.

– I svært mange prosjekter handler dette om å forholde seg til fremtidige scenarier knyttet til ny infrastruktur. Når det gjelder uteliv har Oslo et av de beste kulturtilbudene i Skandinavia, og begynner også å få bli mangfoldig på bar- og restaurantfronten, selv om vi nok fortsatt har noen færre Michelin-stjerner enn København.

– Hva skal så til for at det skal bli mer action?

– Når det gjelder byliv og cafékultur trenger Oslo transformasjon og byutvikling for å kunne konkurrere på bymessighet, sier Grape.

– Torggata kan fremheves som et spennende og vellykket eksempel på et område som fungerer godt.

– Men Oslo trenger først og fremst å fylles med folk for at disse områdene skal kunne utvikles og tilby et mangfold, og da må det bo flere mennesker i sentrum, sier Bech.

Les også: – Eiendom som ikke kan konverteres kan egentlig bare rives

– Det holder ikke at det kun bor 1500 mennesker innenfor Ring 1. Flere beboere gir i seg selv bedre næringsgrunnlag, mer aktivitet og tryggere og mer attraktive byrom. Et virkemiddel er å bygge høyere, nye bygg – eller tilbygg på dagens bebyggelse.

ØNSKER FLERE FOLK I SENTRUM: – Det holder ikke at det kun bor 1500 mennesker innenfor Ring 1. Flere beboere gir i seg selv bedre næringsgrunnlag, mer aktivitet og tryggere og mer attraktive byrom, sier Stig Bech i BA-HR.

– Det fine med høye bygg er at de huser mange mennesker, både de boende og de arbeidende. Stapper man et tilstrekkelig antall mennesker inn i et høyt bygg, så skal de med jevne mellomrom ut nederst – og benytte seg av alle kafeene, butikkene, mikrobryggeriene, psykologene, frisørene, treningsstudioene, barene, museene og lekeplassene, sier han.

– Bilfritt sentrum, eller i det minste begrenset bilbruk, vil også kunne være et virkemiddel, sier Bjerkeng.

– Men kanskje enda viktigere vil være å tenke nytt blant annet når det gjelder boligformer, innovasjon, transformasjon og forhold til eksisterende bebyggelse. Dette mener vi er det som skal til for å få Oslo opp i matchvekt.

Les også: Tett, men ikke forstoppet

– Og kanskje et lite blikk til hva som kan gjøre Oslo annerledes. Nå kommer det et fisketorg på Rådhuskaia – det er et riktig skritt, sier Taubøll.

– Norge assosieres med fisk – men i Oslo har tilbudet vært begrenset. Kanskje bør man også åpne fjorden, slippe beboere og turister ut for å fange sommermakrellen. En amerikansk klient fortalte – lett oppgitt – at han ikke hadde lykkes i å oppdrive et eneste tilbud om fisketur på fjorden, selv Manhatten kan tilby den slags, mente han…

 

 

 

Powered by Labrador CMS