Nye skisser fra Arcasa viser mulighetsstudier for Tåsen Senter.
Nye skisser fra Arcasa viser mulighetsstudier for Tåsen Senter.

Nye planer for Tåsen Senter

Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen vil bygge 100-120 leiligheter og ca. 2.800 kvadratmeter BRA næring på Tåsen Senter.

Publisert

Den pågående reguleringssaken for Kaj Munks vei 41, som er adressen for Tåsen Senter i Oslo, har pågått siden juli 2012. Da ble det ytret ønske om å etablere et bredere og mer tidsriktig handels- og servicetilbud for lokalområdet. Samtidig ble det søkt om å etablert boliger i etasjene over, dels for å finansiere det omfattende prosjektet, og dels for å legge til rette for ny boligetablering i et naturlig knutepunkt for vei og bane.

I planforslaget som ble lagt frem til offentlig ettersyn i 2015, ble det foreslått flere nye boligtårn med høyder på opptil 42 meter. Plan- og bygningsetaten uttalte da at forslaget la opp til en altfor høy utnyttelse.

På vegne av forslagsstiller, Tåsen Utvikling AS, har advokatfirmaet Kluge nå oversendt nye skisser for Tåsen Senter til Plan- og bygningsetaten (PBE). Disse viser mulighetsstudier utført av arkitektselskapet Arcasa.

– Forslagsstiller er meget positiv til Arcasas endrede plangrep fordi det blant annet sikrer boligene meget gode kvaliteter i form av sol, utsikt, planløsninger og uteareal samtidig som det løser støyproblematikken, skriver Kluge.

Det påpekes også at de nye skissene følger opp PBEs tilbakemelding om reduserte høyder, og åpner for en grad av utnytting som vil kunne forsvare ombygging og utvikling av Tåsen Senter.

Tåsen Utvikling AS er eid 50/50 av Neptune Properties AS og JIB Eiendom AS. Det førstnevnte selskapet arbeider med utvikling/regulering for å se på en revitalisering av Tåsen Senter med senterfunksjon og nybygg av boliger. Utviklings- og reguleringsarbeidet skjer i samarbeid med NorgesGruppen, som i dag har en Spar-butikk på senteret.

Administrerende direktør Tore Økseter i Neptune Properties opplyser at prosjektet nå omfatter 100-120 leiligheter (ca. 9.500 kvm BRA) og ca. 2.800 kvadratmeter BRA næring.

– Prosjektet har blitt betydelig endret underveis for å optimalisere prosjektet innenfor ny kommuneplan, hvor Tåsen er et av flere prioriterte stasjonsnære områder som er avsatt til utvikling. I siste forslag er det lagt opp til en større andel boliger samt noe mindre næringsvirksomhet enn i tidligere forslag, sier Økseter til Estate Nyheter.

Powered by Labrador CMS