UTLEIE AV P-LASSER: Det kan være mange moms-kroner spart - både for utleier og leietaker - på å manøvrere riktig ved organiseringen, skriver artikkelforfatterne.
UTLEIE AV P-LASSER: Det kan være mange moms-kroner spart - både for utleier og leietaker - på å manøvrere riktig ved organiseringen, skriver artikkelforfatterne.

MVA og parkering i leieforhold: Hvordan bør man organisere seg?

Parkering og moms er et komplisert tema og det er lett å trå feil. Det kan være mange moms-kroner spart, både for utleier og leietaker, på å manøvrere riktig ved organiseringen.

Publisert

Utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet er en momspliktig tjeneste. Et parkeringsselskap eller andre som leier ut parkeringsplasser i et visst omfang må derfor legge 25 % moms på parkeringsleien, og har også rett til fradrag for moms på kostnadene ved å oppføre og drifte parkeringsanlegget.

Samtidig har en leietaker som skal parkere en personbil ikke rett til fradrag for momsen på parkeringsleien, selv om leietakeren driver momspliktig virksomhet. Dette skyldes en særbestemmelse i merverdiavgiftsloven som sier at moms på drift av personbiler ikke er fradragsberettiget. Moms på parkeringen blir derfor en kostnad for leietaker.

OVERSIKT: Organiseringen av parkering kan illustreres som dette.(Ill.: Advokatfirmaet BA-HR)

En utleier av lokaler til momspliktig virksomhet kan være frivillig registrert for utleien. Leien faktureres i så fall med moms i den utstrekning lokalet er omfattet av den frivillige registreringen, samtidig som utleier har rett til fradrag for moms på oppførings- og driftskostnader til det aktuelle arealet. Den momspliktige leietakeren har på sin side rett til fradrag for momsen på leien av lokalene sine, i motsetning til momsen på parkeringen.

Dersom utleier av et bygg/lokale også leier ut parkeringsplasser til samme leietaker vil imidlertid parkeringsplassene anses å være en del av leieforholdet for selve lokalet. Dette betyr at parkeringsplassene undergis samme momsbehandling som husleien, både hos utleier og leietaker.

ADVOKAT: Anne Sofie Bjørkholt

Ved momspliktig leietaker får utleier fradrag for moms på kostnader ved parkeringsplassene, enten utleier eier disse selv eller leier de inn fra andre, og fakturerer leien med utgående moms. Momspliktig leietaker får fradrag for momsen på leien, også for den delen av leien som gjelder parkeringsplassene, selv om det parkeres personbiler der.

Les også: MVA-kompensasjon fra unntatt leietaker

Denne ulikheten i momsbehandlingen for henholdsvis isolert leie av parkeringsplasser og leie av parkeringsplasser som ledd i leieforhold for bygg/lokaler gjør at en momspliktig leietaker vil tjene på å leie parkeringsplasser fra sin utleier istedenfor fra et parkeringsselskap. Dersom utleier ikke har egne parkeringsplasser kan utleier leie parkeringsplassene av parkeringsselskapet og fremleie dem til leietaker.

Det er ikke noe i veien for at det inngås en separat leieavtale mellom utleier og leietaker for parkeringen, men det bør i så fall fremgå av leieavtalen for lokalene at leieforholdet også omfatter parkeringsplasser i henhold til egen avtale.

ADVOKAT: Camilla Hammer Solheim

Hvis utleier derimot leier ut til unntatt virksomhet er det ikke rett til fradrag for kostnader til oppføring og drift av lokalet. Det samme gjelder for eventuelle parkeringsplasser som utleier måtte eie eller oppføre. I slike tilfeller kan det derfor lønne seg for utleier å legge parkeringsplassene i et eget parkeringsselskap som står for utleien av disse. Parkeringsselskapet, som driver momspliktig utleie av parkeringsplasser i parkeringsvirksomhet, har fradragsrett for kostandene til oppføring og drift av parkeringsanlegget.

Les også: Mva-bestemmelsen i standard leieavtaler

Parkeringsselskapet kan enten leie ut parkeringsplassene direkte til den unntatte leietakeren eller via utleier, og må i begge tilfeller fakturere med utgående moms. Den unntatte leietakeren har uansett ikke fradrag for moms, så for denne spiller det slik sett ingen rolle om parkeringsplassene leies direkte fra parkeringsselskap eller via utleier av lokalene. Ved leie fra utleier blir det riktignok ikke utgående moms på parkeringsleien, siden denne inngår i leien for lokalene. Men utleier får heller ikke fradrag for momsen på parkeringsleien fra parkeringsselskapet og må kalkulere inn momskostnaden i leien.

Om artikkelforfatterne:

Anne Sofie Bjørkholt er partner og Camilla Hammer Solheim er senioradvokat, begge arbeider i Advokatfirmaet BA-HR.

Les også: MVA-reguleringen i standard leieavtaler

Powered by Labrador CMS