Ingunn Sakshaug i Tumlare Corporation spør om turistene skal henvises til bakgater og containerområder.

– Manglende kunnskap om reiselivsbransjen

«Å forvente at eldre turister skal gå på fotsightseeing mellom Oslo S og Slottet, via Aker Brygge, Rådhuset og Akershus festning, eller sette seg på en bysykkel og ta samme runden, er et tydelig bevis på manglende kunnskap.»

Publisert

Det skriver daglig leder Ingunn Sakshaug i Tumlare Corporation AS i et høringsinnspill til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med Byrådets program for bilfritt byliv. Selskapet er en incoming operatør, som gjennom sitt globale salgsnettverk håndterer mer enn 50.000 turister fra hele verden i Norge. Av disse er 99 prosent innom Oslo, hvorav de fleste bor to eller flere netter i byen.

Bilfritt byliv

Etter endringene rundt Fridtjof Nansens plass som ble innført i 2017, tok Tumlare Corporation kontakt med VisitOslo på grunn av utfordringene gjestene opplevde. Det resulterte i en arbeidsgruppe med reiselivsbedrifter i Oslo, VisitOslo og Bymiljøetaten. Sammen fikk de utarbeidet en plan for håndtering og gjennomføring av turistsesongen 2018 i Oslo sentrum for turistbusser.

– Nå foreligger videre planer for Byrådets innføring av bilfritt byliv, som i enda større grad vil påvirke turistene som besøker byen vår. En av de største utfordringen reiselivsnæringen møter, er uvitenhet om vår bransje, noe som også ble klart under PBEs informasjons- og høringsmøte 14. juni, skriver Tumlare Corporation-sjefen til etaten.

Truer verdiskapingen

Selskapet viser til planforslaget hvor det fremgår at «sentrum har et godt kollektivnett og avstandene er korte, vi har bysykler og Fjordbåter…»

– De store volumene av turister som kommer til Norge, er godt voksne/eldre mennesker, som har en begrenset bevegelighet. I sine respektive hjemland er de vant til å kunne bevege seg rundt med fremkomstmidler som bil og offentlig transport. De går ikke mye. Dette gjelder både for turister som kommer til Norge med fly og cruiseskip. Å forvente at disse skal kunne gå på fotsightseeing mellom Oslo S og Slottet, via Aker Brygge, Rådhuset og Akershus festning, eller sette seg på en bysykkel og ta samme runden, er et tydelig bevis på manglende kunnskap, skriver Sakshaug, og fortsetter:

«For yngre turister, er dette helt klart gjennomførbart. Men det er heller ikke disse som legger igjen store penger i byen, da disse som regel bor på AirBnb, sofasurfing og andre alternativer som er tilpasset deres reisestil og budsjett. De som reiser i grupper, og dermed også da kjører buss, derimot, bor på hotell, spiser på byens restauranter, shopper, og besøker attraksjonene på stedet. Tas disse fra muligheten til å ha en lett adgang til disse tingene, vil verdiskapingen for byens næring gå ned.»

En betydelig næring

Hun noterer seg at det i planforslaget fremlegges at det har «føltes skjemmende for byliv og deler av næringslivet med for mange turistbusser, hvilket føles som et paradoks, med tanke på den verdiskapingen turister inn til Oslo faktisk bidrar til».

I 2016 stod reiselivsbransjen for en verdiskaping på 14,9 milliarder kroner i Oslo. Og denne næringen vokser raskere enn annet næringsliv i Oslo, med en årlig vekst på 7 prosent, mot 4 prosent i annet næringsliv.

– Reiselivsbransjen er absolutt ikke ubetydelig for Oslo, og bør i stor grad tas hensyn til når det planlegges for fremtiden, både med tanke på tilrettelegging og utbygging. I arbeidsgruppen fikk vi på plass en løsning for turistbussene med av/påstigning i Rosenkrantzgate. Dette er ikke en optimal løsning, men den beste løsningen som ville klare å kombinere turistflyten med byrådets reguleringer av trafikk i sentrum, skriver hun.

Farlige situasjoner

Med holdeplassen i Rosenkrantzgate kan turistene fremdeles besøke Akershus festning, Rådhuset, Aker Brygge og Karl Johan, som er viktige attraksjoner turistene vil ha med seg når de besøker byen. I tillegg er det da mulig derfra å gå til en stor del av shoppinggatene, og restaurantene hvor gruppene spiser lunsj eller middag.

– I PBEs forslag variant 1 legges det opp til flytting av hovedsykkeltrasé fra Fridtjof Nansens plass til Rosenkrantzgate. Når vi ser trafikkavviklingen i dag i denne gaten, med av/påslipp av turister på høyre side, som i stor grad skal krysse gaten for å bevege seg til Rådhuset, vil en hovedsykkeltrasé her medføre mange farlige situasjoner for gående som krysser gaten, og for syklister – når bussene kjører ut fra holdeplassen. Dette forslaget må derfor revurderes, mener Sakshaug.

Lav prioritering

I PBEs forslag variant 1 fremkommer det også at turistbuss sammenfaller med motorsykler og privatbiler som prioritet 5 i trafikkgruppene.

– Denne lave prioriteringen underbygges ytterligere i reguleringsbestemmelsene for områdereguleringen for gater og byrom, hvor av/påstigning for turistbuss skal tillates på steder som «ikke er særskilt egnet for bylivstiltak». Vil dette si at PBE og Byrådet mener at besøkende til vår by og vårt land (våre beste markedsførere), skal henvises til bakgater og containerområder? spør Sakshaug,

Powered by Labrador CMS