OMSTILLING: - Næringslivet er i omstilling, og Siva ser på eiendomsvirksomheten som viktigere enn noen gang, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva SF. (Foto: Siva/Lasse Berre)
OMSTILLING: - Næringslivet er i omstilling, og Siva ser på eiendomsvirksomheten som viktigere enn noen gang, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva SF. (Foto: Siva/Lasse Berre)

Kjøper eiendom for 200 millioner hvert år

Statsforetaket Siva investerer årlig ca. 200 millioner kroner i næringseiendom og har i dag en portefølje på totalt 600.000 kvadratmeter. Investeringene skal bidra til å utvikle nye næringer og bedrifter med behov for omstilling.

Publisert

Mens oljeprisen i juni 2014 var på 110 dollar fatet, har den siden vært i fritt fall. Den lave oljeprisen fremskynder behovet for omstilling i den oljedrevne norske økonomien.

– Næringslivet er i omstilling, og Siva ser på eiendomsvirksomheten som viktigere enn noen gang. Fysisk infrastruktur er viktig for å utvikle næringsvirksomhet, sier eiendomsdirektør Lise Bartnes Aalberg i Siva SF.

Les også: Frykter oljebremsen skremmer investorene

Stor etterspørselSiva er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og er medeier i over 100 små og store innovasjonsselskaper. Statsforetaket er en aktiv eier som skal legge til rette for at selskapene utnytter potensialet best mulig.

I tillegg investerer Siva i eiendom og næringsbygg for å redusere risikoen ved nyetablering. Dette kan være rene industribygg, hvor Siva avlaster kapital for virksomheter i omstilling.

– Vi bidrar med kompetanse til oppføring og forvaltning av byggene. Det er veldig stor etterspørsel etter slike prosjekter, sier Aalberg.

Les også: Sanksjoner rammer norsk eiendomsselskap i Russland

Bygget i LofotenByggingen av produksjonsbygget for Lofotprodukt i Leknes er et eksempel på en slikt prosjekt. Den første henvendelsen Siva fikk fra selskapet, dreide seg om å bygge et fryselager. Dette ble avslått fordi Siva mente at prosjektet ikke var innovativt nok.

Ved den andre henvendelsen trengte bedriften en ny fabrikk fordi lokalene var sprengt. I dette tilfellet var det lagt opp til en innovativ produksjonsprosess og markedsføring, som bidro til at Siva nå ønsket å investere i et bygg for selskapet.

Norges nye oljeSiva investerte 75 millioner kroner i det 6.000 kvadratmeter store og moderne produksjonsanlegget. I ettertid har det vist seg som en god investering, ettersom fisk nå blir ansett som Norges nye olje.

Les også: Utlendingene mer avmålte enn de var i fjor

FoU-miljøerIndustrieiendommene utgjør ca. en tredel av Sivas totale eiendomsportefølje på 600.000 kvadratmeter. Resten er kontorbygg som er tilknyttet forsknings- og utviklingsmiljøer, blant annet universiteter og høyskoler, samt sterke næringsmiljøer.Siva har for eksempel vært med på å bygge Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark, som statsminister Erna Solberg åpnet i august i fjor. Det overordnede målet med innovasjonsparken er å korte ned tiden det tar å utvikle nye medisiner og behandlingstider for kreft.

Realiserte innovasjonspark– Oslo Cancer Cluster Innovasjonspark er et eksempel på at Siva som organisasjon kan spille en helhetlig rolle, hvor både eiendoms- og innovasjonsaktiviteten bidro til å realisere innovasjonsparken, skriver rådgivningselskapet Menon Business Economics i en evaluering av Sivas eiendomsvirksomhet.

Prosjektet stod i fare for å ikke bli realisert, men ikke primært på grunn av manglende kapital. Prosjektet trengte en aktør som kunne være en seriøs partner innenfor innovasjonsområdet og som i tillegg kunne skape trygghet for gjennomføringen av prosjektet overfor en offentlig aktør.

Les også: Ser to mørke skyer

Ryddet opp i konflikt– Det er lite sannsynlig at Siva kunne bidratt på samme måte i dette prosjektet uten at Siva Eiendom hadde kommet inn på eiersiden i prosjektet, skriver Menon Business Economics.

På det tidspunktet Siva kom inn i prosjektet, var det en konflikt mellom de private medeierne og Oslo kommune med henblikk på gjennomføring av prosjektet.

– Siva bidro i stor grad til at dette prosjektet ble realisert i henhold til den tidsplanen som var satt opp. Siva bidro ikke bare med gjennomføringsevne, men ga også Oslo kommune trygghet gjennom sin kompetanse og det faktum at de er en statlig aktør.

Vil selge eiendommerSivas eiendomsvirksomhet er i sin helhet organisert under Siva Eiendom Holding AS, som per i dag har eierskap i 40 eiendomsselskaper. De årlige leieinntektene ligger på ca. 200 millioner kroner, og utleiegraden i den delen av porteføljen som Siva selv forvalter, er på 85 prosent.

– Det ligger i sakens natur at vi tar stor risiko og er en tålmodig eier. Samtidig har vi samme krav til avkastning som i eiendomsbransjen for øvrig, sier Aalberg.

I prinsippet er alle eiendommene for salg – Siva er avhengig av en viss turnover for å få kapital til nye investeringer.

Les også: Bankene er betydelig strengere nå

MedinvestorerSiva har per i dag ca. 90 medeiere i eiendomsselskapene. Dette er i stor grad lokale eiendomsaktører og industri/utviklingsselskaper. Blant disse er Utstillingsplassen Eiendom, som er medinvestor i både Oslo Cancer Cluster, Kystens Hus og biomiljøet Storhamargata Eiendom.

GC Rieber Eiendom AS, Jaras Eiendom AS, Aker Kværner, OBOS Forretningsbygg og Industrifinans OCCI AS er noe av de andre medinvestorene i Sivas eiendomsprosjekter.

De største enkeltengasjementene Siva har i dag er investeringer knyttet til solcelleindustrien både i Narvik og i Årdal, Marineholmen Forskningspark AS i Bergen, Siva Innovasjonssenter i Tromsø (Siva Tromsø Eiendom AS) og Norsk Maritimt Kompetansesenter AS i Ålesund.