VERY GOOD: Kongensgate 18-20 i Oslo.
VERY GOOD: Kongensgate 18-20 i Oslo.

Fikk god miljøscore på 150 år gamle bygg

Oslo Pensjonsforsikring utfordret Malling på å miljøsertifiserere eksisterende bygg i tråd med miljøledelsessystemet BREEAM-In-Use.

Publisert Sist oppdatert

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) har vedtatt en bærekraftstrategi for sin eiendomsportefølje som i stor grad reflekterer de 10 strakstiltakene som følger av Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Introduksjon av miljøledelsessystemer, som for eksempel en BREEAM-In-Use på hele eller deler av porteføljen, er en del av disse 10 tiltakene.

– OPF ønsket fokus på eksisterende bygg i driftsfasen og utfordret Malling & Co Energi og Miljø på å sertifisere tre bygg i tråd med miljøledelsessystemet BREEAM-In-Use, fremgår det av bloggen til Malling & Co.

– De tre byggene representerer hver sin kategori, og denne starten vil således være nyttig i form av erfaringsoverføring til øvrig del av porteføljen, fortsetter Malling videre.

LES OGSÅ: Stadig flere grønne lån (+)

1860-byggKongensgate 18-20 opprinnelig bygget i 1860 huser i dag Klima- og Miljødepartementet (KLD) som gjennom Statsbygg som leietaker har et sterkt fokus på sikker drift i alle ledd i verdikjeden til bygget. Bygget oppnådde karakter «Very Good», som også reflekterer kvaliteten på bygget.Malling & Co poengterer at sentrumsnære eiendommer har unike kvaliteter i form av tilgjengelighet og avstand til servicetilbud.

– Dette verdsettes høyt i BREEAM in-Use systemet og det er positivt å kunne få uttelling for dette også i et miljøhensyn. Gjennom aktiv forvaltning vil eiendommen holde dette BREEAM In-Use nivået.

«Good» og mer enn godkjentKirkegata 14-18 bygget i 1915-1921, huser Kunnskapsdepartementet (KD) og Statsbygg. Det er et rehabilitert bygg etter BREEAM NOR-systemet (design og byggefase) og mottok i 2014 et sertifikat med karakteren «Good».

GOOD: Kirkegata 14-18.
GOOD: Kirkegata 14-18.

I forbindelse med sertifiseringen i tråd med BREEAM In-use, var blant annet mulighetene for individuell tilpasning av temperatur, belysning etc., samt overstyring av den automatiske solskjermingen viktig. Bygget er også tilrettelagt for syklister med kjønnsseparate garderobefasiliteter og tørkerom for treningstøy, samt vesentlige rekreasjonsarealer.

Vannbesparende utstyr er dessuten godt dokumentert, så vel som annen essensiell dokumentasjon; Energimerke, tilstandsvurderinger samt datablader på teknisk utstyr. Byggets nærhet til andre fasiliteter i byen samt kollektivtransport er også med på å heve scoren i denne sertifiseringen, selv om dette ikke er noe byggherre kan påvirke.

– Bygget endte opp med karakteren «Good», hvilket er mer enn godkjent for et bygg med så få frihetsgrader og en stor grad av verneverdige arealer.

LES OGSÅ: Nå kommer bærekraft inn i bankenes kredittvirksomhet

Tjente på godt dokumentert designfaseHagaløkveien 28 ble utviklet i år 2011-2012 som et BREEAM NOR-bygg og fikk karakteren «Very Good».

– Dette har gitt mange gode kvaliteter til eiendommen på alle de 9 miljødimensjonene som BREEAM-systemet vektlegger. Disse kvalitetene var siden enkelt å overføre til en BREEAM In-Use sertifisering, opplyser Malling & Co..

POTENSIAL FOR EXCELLENT: Hagaløkveien 28.
POTENSIAL FOR EXCELLENT: Hagaløkveien 28.

Hagaløkkveien 28 oppnådde med god margin karakteren «Very Good». Eiendommen scorer godt på området energi på grunn av en godt dokumentert designfase, samt en varmepumpeløsning med grunnvarme som energikilde for både varme og kjøling. Utover dette ligger Hagaløkkveien 28 innen gangavstand fra Asker togstasjon som gir god uttelling på området transport.

– Med et kontinuerlig fokus på energi og miljø vil denne eiendommen på sikt potensielt kunne oppnå en enda bedre karakter, «Excellent». Det er også grunnprinsippet i denne ordningen, at gjennom aktiv forvaltning å gjøre eiendommen bedre for både brukere og miljøet.

Powered by Labrador CMS