Får blankt nei

Plan- og bygningsetaten vil overhodet ikke at Orkla skal føre opp hele 21 etasjer i sitt nybygg i Drammensveien 149 på Skøyen.

Publisert Sist oppdatert

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

I begynnelsen av 2013 ble det kjent at Orkla skal samle aktivitetene i et nybygg i Drammensveien 149-151, en eiendom de kjøpte av Norwegian Property. Planen den gangen var et nybygg i 20 etasjer på 15 500 kvadratmeter. Til sammenlikning er hovedkvarteret til Esso i Drammensveien 149 bare i fem etasjer og ble oppført i 1990.

Den formelle forslagsstilleren for Orklas nye hovedkontor er Drammensveien 149 Nybygg AS ved Scandinavian Development AS. Sistnevnte selskap er eid av Macama, som igjen er eid av Erik Bøhler og familie, førstnevnte selskap er eid av Orkla Eiendom.

Moderne og bærekraftigOrkla ønsker å utvikle Drammensveien 149 til det de omtaler som et moderne og bærekraftig kontorkompleks for sine merkevareselskaper i Oslo. Det mener selskapet er i tråd med nasjonale planer om fortetting langs knutepunkter. Skøyen som knutepunkt tilsier at det kan utvikles arbeidsintensiv virksomhet med høy arealutnyttelse.

Orkla vil i sitt hovedforslag føre opp 16 286 kvadratmeter over terrenget i nye Orkla House, inklusive påbygg og tilbygg i Esso-bygget. I tillegg kommer 2945 kvadratmeter under terrenget til parkering, lager og tekniske rom. Det skal beholdes 8883 kvadratmeter i eksisterende bebyggelse, slik at de totale arealene er satt til 25 700 kvadratmeter, eksklusive parkering lager og tekniske rom.

Det er utarbeidet flere forslag, også med inkludering av boligformål, men Orklas hovedalternativ er i 21 etasjer. Strategien for Høyhus i Oslo definerer Skøyen som et av byens knutepunkter, der høyhus kan etableres ved behov. Utredningen forslår ifølge planforslaget at høydebegrensning bør som hovedregel legges på 20 etasjer med mulighet for unntak for enkeltstående symbolbygg.

86 meterMaksimal kote med Orklas forslag blir 81 meter mot Drammensveien og 86 meter mot det eksisterende Esso-bygget. Til sammenlikning er de høyeste byggene i Barcode-rekken 67 meter, Oslo rådhus 66 meter. Dagens Esso-bygg rommer omtrent 400-450 kontorarbeidsplasser. Nybygget vil ifølge planforslaget romme inntil 1000 plasser.

I forbindelse med høyhusutredningen er det stilt krav om at det ved planer med bebyggelse over 12 etasjer også skal utredes lavere høyde på inntil 42 meter. Et slik alternativ er også utredet, samt et høyhus-alternativ med 70-80 boenheter på toppen.

I stridPlan- og bygningsetaten anbefaler ikke høyhus-alternativet, med bakgrunn i byggehøyder og utnyttelse. Etaten mener forslaget er i strid med gjeldende Kommuneplan 9 for Skøyen fra 1994, som tilsier maksimalt 6 etasjer. Det foreslåtte nybygget anses heller ikke å være i tråd med formspråket i området.

Plan- og bygningsetaten opplever prosjektets utforming og størrelse som altfor dominant overforden omkringliggende bebyggelsen. Etaten mener hovedalternativet vil gi en enorm signaleffekt i et område der det nå jobbes med å lage en helhetlig plan for utbygging og utnyttelse. Plan- og bygningsetaten vil likevel ikke fremme et eget alternativ. Etaten vurderer planområdet til såpass strategisk at det må inngå som en tilpasset del av et overordnet grep for Skøyen sentrum.

Powered by Labrador CMS